Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. Llyfr IX.] (iOltPHENAF, 1832. [Ruif. 111, COFIANT V DIWEDDAH WlH BäRCHEDIG Dli. TüRNER, EsGOB Calc.I'TTA. Nid oedd y Dr. Turner yn ddyledus am ei lwyddiant a'i ddyrchafiad i deulu o aehau ardderchog, nac i gyfoeth, ond i'w ddiwydrwydd, ei ddoniau, a'i dduwiol- deb; oblegid collodd ei dad yn ci fahan- Üod, ac nid oedd ei fam mewn amgylch- iadau cysurus. Ond ymddygiad addas a chynneddfau galluog Mr. Turner aennill- asant iddo gyfcillion, y rhai a dcimlent uwydd mawr am ei lwyddiant. Wedi deibyn elfenau dysgeidiaeth mewn Ysgol Ranunadegawl, anfonwyd ef i Christ Church, Rhydychain, Ue y dangosodd y diweddar Ddeon Jaekson lawcr o gym- Uiwynasgarwch iddo. Cymmerodd yr Urdd o Wyryf yn y Celfyddydau ar yr Hmser arferol, a dewiswyd ef yn hyffordd- \vr i'r presennol Arglwydd Castlercagh. Cafodd ei ordeinio i swydd y weinidog- íieth pan oedd yn 23ain oed. Yn 1823 tyflwynwyd ef i Ficeriaeth Ahingdon, yn Swydd Berks, o'r lle y symudodd jn y Hwyddyn ganlynol i blwyf Walmslow, yn Swydd Gaerlleon. Wedi ymsefydlu yma, fcfe a briododd Miss Robertson, chwacr ^'nghyfraith i'r Dr. Sumner, Esgob Caer- Ueon. Rhyngodd bodd i Dduw i'w chytü- iuoryd lii oddi arno ychydig cyn ei ddyr- thaliad i Esgobaeth Calcutta. Yn 1829 bu farw y diweddar Dr. James, Esgob Calcutta; a phan gyrhaeddodd y newydd- ion galarus i'r wlad hon, Arglwydd Ellen- borough a gynnygiodd y swydd i Mr. Turuer. Ei wraig, ar ei gwely angeu, a'i taer annogai i gydsynio â chais ei Ar- içlwyddiaeth, " i fyned i'r wlad bellenig hòno iuewn yspryd merthyr ; heb dybied yn werthfawr ei einioes, os gallai trwy ryw foddion hyrwyddo gogoniant ei lìryn- ìawdwr, a lles ei gyd-greaduriaid." Hyn a'i cymmellodd i dderbyn yr Esgobaeth : ;ic wedi iddo gael ei gyssegru, a derbyn GORPHNEAF, 1832. cyfarwyddiadau gan Archesgob Caergaint, efe, ar yr lCcg o Orphenaf, 182Í), acth ar fwrdd y llong Pallas, yr hon oedd i'w drosgiwyddo ef atn bytli o'i wlad, oddi- wrtli gyfeillion, ac oddiwrth yr'hyu oll oedd anwyl ganddo. Ofuai ei gyfeillion mai nid hir fyddai ei yrfa yn India, obleg- id ei lesgedd corphorol. Dyledswyddau pwysfawr ac amrywiol ei swydd oruchel a bwysai yn drwm ar ei feddwl; ac yr ydoedd yn ddwys deimladwy o'i lwyr an- allu i gyflawni ei swydd fel y dylai; ond dyrchafai ei galon yn fynych mewn gweddi daer at yr hwn a ddy wedodd, " Digon i ti fy ngras i." O herwydd y tywydd tyinliestlog gorfu ar y llong fordwyo i Plymoulli: yn ysíod yr ychydig ainser yr arosasant yno, ei Arglwyddiaeth a glyw- odd y Parch. E. Bickersteth yn traddodi pregeth o hlaid y Gymdeithas Genhadol F.glwysig. Y diwrnocl wedi hyn yr oedd oi Arglwyddiaeth yn wyddfodol niewn (.^yfarfod Cenhadol Cyhoeddus yn y dref; a plian yr oedd y Parch. E. lìickerstcth yn areithio, cafodd yr Esgob ei wysio ar fwrdd y llong, yr hon oedd ar fedr hwylio o'r porthliidd. liob Sabboth cynnaliai addoliad cyhoeddus yn y llong, lle yr ym- ddygai y llongwyr yn dra addas : a bu ymdrechiadau yr Esgob yn llesol i amrai o'i gyd-deithwyr. Cyrhaeddodd i Iuuia ar y lOfed o Ragfyr, 1829; ac un o'r pethau cyntaf a ddenodd ei sylw yn Cal- cutta oedd halogiad y Sabboth gan rai a alwent eu hunain yn Gristionogion. lìu ei yindrcchiadau i ddwyn yiu mlaen ddi- wygiad yn hyn yn ddillino: efe a wahodd- odd ac a anuogodd y preswylwyr Crist- ionogol i ymattal oddiwrth bob gwaith a difyrwch ar y dydd hwn, ac i'w gyssegru cf yu llwyr i wasanaethu yr Arglwydd. I'r perwyl hwn efe a ysgrifenodd aucich- B b