Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

h < " •■ ' f ; Y GWYUEDYDD, MEHEFIN, 1B3I. STXiVrBBX> PAEGÜTB. Hi:b. xi. 1. Ffydd yn wir yw sail y pethau yr yd- í* yn eu gobeithio, a sicrwydd y pethau ,(1 ydys yn eu gweled." Yn niwedd y bennod flaenorol ^1" apostol a grybwyllai yr ysgryth- )ff hòno o'r propbwyd líabacuc Ŵ 4.) " Y cyfìawn a fydd byw tr\vy flydd." Yn y bennod hon y ^ae yn myued ym mlaen i egluro &atur tfydd, ac i ddangos ei flrwyth- *U rhagorol hi yn yr hen dadau gynt. Wrth fyfyrio ar y testyn, yr Ys- pfyd Glân a'n goleuo i ganfod dir- gelwch a rhinwedd y flydd hon, fel y delom trwyddi yn iciìdiunnol ar drysorau iachawdwriaeth. Yn y lle cyntaf ceisiaf osod allan %dd a'i gwrthddrychau, ac wedi byny cymhwyso hy» at eich medd- yliau. I. " Ffydd yn wir yw sail y Pethau yr ydys yn eu gobeithio." V mae y'ngair y gwirionedd add- ewidion mawr iawn a gwerthfawr, y rhai ydynt oll y'Nghrist yn ie ac yn amen, yn sicr o gael eu cyílawni. Vr addewidion hyn ydynt etifedd7 iaeth y Cristion, yr hwn sydd yn eu credu hwynt am fod Duw wedi eu llefaru. Gwaith ífydd ydyw derbyn tystiolaeth Duw am ba beth- au bynnag a welo efe yn dda eu datguddio. Y mae Duw yn ei air wedi addaw maddeuant pechodau MEHEFIN, 1831. i'r ennid edifeiriol a chrediniol, Act. .}. 10. y ni;ie wedi addaw y bydd i wybodaeth am dano lenwi y ddaear, megys y toa'r dyfroedd y môr, Esa. 11. 9. ac y mae wedi addaw gwynfyd didranc y nef i'r duwicdion, Dat. 7. 10, 17- Y mao y Cristion yn credu y pethau hyn ar sail yr addewid, cadarn sail Duw. Neu, ynte, gallwn ddcall y geiriau fel hyn: " Ffydd yn wir yw sylwedd y pethau yr ydys yn eu, gobeithio." Y mae 'r credadyn trwy ffydd yn mwynhau yn y byd hwn ragbroíiad melys o'r pethau y mae yn gobeithio am danynt. 0 enaid, dyma nod wrth yr hwn y golli holi dy hun. Yr wyt yn go- heithio am faddeuant pechodau: and a wyt ti yn feddiannol ar hyny yn awr'f canys y mae gan Fab y dyn awdurdod ar y ddaçar i fadd- eu pechodau. Yr wyt yn gobeith- io am wynfyd y ixeí; ond a ydyw anian y nefoedd ynpt yn y byd hwn? canys rhaid i ti gael dy burp, cyn myned i mewn yno. II. Ffydd ydyw " sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled;" pethau anweledig i lygad o gnawd, pethauannirnadwy gau reswm dyn. 1. Creadigaeth. '< Wrth fi'ydd yr ydym yn deall wneuthur y byd- oedd trwy air Duw, yn gymmaint nad o bethau gweledig y gwnaed y pethau a welir," adn. 3. Er y gallasai rheswm gasglu mai Duw a wnaeth y byd, etto nid oes dim