Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■ ■ Y GWYLIEDYDD BARNEDIGAETHAU ÜUW. 2 Sa'B. xxiv. 10. " A phan oslynasai yr nngel fri 1 uv at Jorusaloin i'w dinystrio lii, cdii'arhandd ai' yr Arglwydd y drwg liwn, ac a ddywedodd Wrth yr angeî oedd yn diir- ystrio y bobl, Di^on bellacli: attal dy law." " Yma y gwelwn engraifft o gyf- iawndef dialeddol y Dnw byw, yn cospi cenedl bechadurus, a brcrnin rhyfygirs, ífg yraweliad yr hainî; yr liolí mewn yspaid naw aWr a ladd- odd ddeng niil a thriugain o'r bobl o Dan hyd Beer-^heba. Yr oedd Israel wedi mwynhau blynyddoedd o heddwch a llwyddiant daearol, lieb fod yn ddiolchus i'w pen-Ilyw- odraethwr; a'u brenin a fifasai y bobl, ei gantoedd o filoedd ö wyr grymüs yn tỳnnu cleddyf, gan felly ymddiricd mewn braich o gnawd, yn lle yn yr Hwn a'i hachubasai o grafangc y llew, ac o balf yr arth. Efe a rifasai y bobl beh gymmeryd sylw o ddeddf osodedig yr Àr- glwydd ar yr achos, yn Exod. xxx. 12. Ond yr haint a'i dygodd i edifeirwch—" A'r Arglwydd a gymmododd á'r ẃlad, a'f bla a attaliwyd oddiwrth Israel," wedi yr offrymiad o aberth hedd ar fryn Moriah* • ! MAWRTH, 1831. * Bryn Morìah (ofn yr Arglwydd) yd- yw y bryn hynotaf at wyneb daear; ond ystyried y dyfynion canlynol : " Dos rhag- ot i dir Morüih, ac oifryma yno dy nnig Isaac yn boeth-oíì'rwni ar un o'r myn- yddoedd yr hwn a ddywedwyf wrthyt."—• ALEHIM wrlh Abraham, yn Bcersheba. Gen. xxii. 2. MAWRTH, 1B3L. Yn Ezcc. x\v. 21. ci hcdair dhfff- farn y geilw .TEÍIOVEll ALÈIl —" y cíeddyf, newyn, bwystfil niw- eidiol, a haini." OV pedair dryg- farn, haint yw yr ýmweliad mwyaf ofnadwy, ac iawn y gelwir yn fwy- af penodol yn " llaw Duw," (1 Sam. v. 11.) yf Hwn yn unig sydd yrt rhoddi ei fyllt dinystf yn llaw ei angel pan fynno, ac yn peri i'w haint rodio yn y tywyllwcb, fel na wel dynion o ba le y mae yn dyfod, na pha fodd i'w ochel. Nyni a wyddom achosion rhyfel a newyn, ond tarddell haint, pwy a'i chwilia i fanyldeb? Gosodir yma restr byr o ymwel- iadau haint yn amryw wledydd: Yn ý 11. 7G7 cyn geni Crist b'u haint dros yr holl fyd. Yn y fl. 78 o oed Crist, yn hina3 Rhu- fain, bu feirw o'r haint ddeng mil, mewn pedäir awr ar hugain. Yn 954, yn yr Alban (Scotland) lladd- wyd deugain mil. Yn 1S48, yn Llùndain, bu feirwöO mil; yng Nghaer Lyr (Leiccster) 15 cant; yng ngwlad yr Ellmyn (Germany) 90 mil. Yr haint hon a ddechreuodd ym mhorth- drefydd dwyreiuiol Môr y Canoldir yn y « Dos i fynu, cyfod allor i JEHOVEH yn llawr dyrnu Aran'iah y Jebusiad."—Y prophmjd Gdd urthDdafydd. 2 Sam. 24.18. " A Salomon a ddechreuodd adeiladu tŷ JEHOVEH yn Jerusalem ym mynydd Âloriah, y lle a ddarparasai Dafydd ei dad ef, yn llawr dyrnu Araniah y jebusiad." 2 C/oit. iii. 1. " Ac hwy a'i harweiniasant Ef allan o'r ddinas, i le a elwid Colgotha, ac yno y croeshoeliwyd Ef."—Y Pedair r.fengyl.