Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLÍËDỲDD. EHAGFYR, 1828. ÖRIÁÜ YSGRYTHYROL. DAMMEG Y WLEDD BRIODAS. C/YMMWySder cyflaẅn y ddam- meg hon ni's gellir ei ddeall heb olygu ar arferion Iuddewig a dwyr- einiol. Rhwysgfawr iawn a chost- us fyddai gwleddoedd priodasau luddewig. Danfonent ddau wa- hoddiad at eu cyfeillion. Y cyntaf rai dyddiau ym mlaen llaw; ác eil- waith ar ddiwrnod y wlfedd, É£ pan fyddai pob pethyn barod." Y ddaû wahoddiad hyh a wna ddiystyrwch anfoesgar y gwahoddedigion yri y ddammég yn fwy anesgusodol.— V Ewch i'r prif-ffyrdd." Nid ang- hyttun â moesau dwyreiniol òë'dd danfon ar achosion anghyffredin genhadon i wahodd ymdeithwyr dieithrol i'w gwleddoedd, megis peth oedd yn dra anrhydeddus i letteugarwch y sawl a'u gwahoddr ent.—" A phan ddaeth y brenhin i mewn i weled y gU)ahoddedigion." Cyttun yw hyn â defodau presen- nol y Persiaid. Ar achosion o dristwch neu lawenydd, ymwelant â'u gilydd yn dra pharchus; a dyl- edswydd yw hon a ddisgwylir yn arbennig gan y rhai o is-radd tu ag at. eu goreuon. Dygir i mewn y dieithriaid i ystafell ehang, a rhodd- ir iddynt yno goffi. a myglys. Wedi peth amser daw meistr y tý i mewn, ac yna cwyd y dieithriaid oll i fynu i'w dderbyn. Yntau yn araf deg a dramwya drwyddynt, gan gyfarch gwell i bob un yn fwynaidd; ac wedi ymddiddan â phawb, efe a Rhagfyr, 1828. amneidia iddynt eistedd i laŵr, Gellir casglu fod y gwahoddedigion oll yn y ddammeghön, megis hefyd yn Luc xiv. 10. wedi ymgynnuil ynghyd cyn dyfodiad y pennaeth, ac iddo yntau, ar ei fynediad i mewn, dramwy trẃỳddynt, a gwel- ed felly y gwr heb y wisg briödas. Gall llawer un anwybodus synnu wrth ddigbfaint y hrenhin, o her- wydd mai o'r prif-ffyrdd a'r maei- ydd y cynnullasid y gwahoddedig- ion ýn ddisymmwth, ac nidrhyfedd ynte os oeddynt yn annhrefnus eu gwisgiad. Eithr y mae dau beth i'w hystyried er deall rhesymmol- deb y digofaint ar yr achos pre&en- nol. Yn gyntaf, arfèr pot> cénedl, oddigerth pobl anwaraidd yn unig> yw cadw gwle'ddau priodasol, ac ymddangos y dfydd hwnnw yn eu gwisgoedd mwýaf costfawr a hardd- wych. Ond hebiaw hyn, arfereut yn y wlad honno yn llysoedd bren- hinoedd ar achosion anghyffredin anrhegu y gwahoddedigion â gwisg- iadau dillynwiw, cyfaddas i rwysg gwleddawl y diwrnod. Diammeu bod gwisg wedi ei chynnyg i'r adyn hwn, a'i gwrthod ganddu, onidê nî lidiasai digofaint y brenhin wrího cyn dosted. Hhwymwyd ef law a throed, a thaflwyd ef o'r ystafell oleuedig i'r tu allan i'r cyntedd, lle nid oedd ond eithaf tywyllwch heb ddim goleu yn llewyrchu; canys wedi nos y cedwid gwyliau priod- asol yn y wlad honno. Ystyr yspry dol y ddammeg, nid y y