Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHẂEDDi 185È8, ÖítîAÜ YS&RÝÍ EÎYRÖL. Gen. xxi. 15. " A hi afwriodd y bachgeM dan nn oY gẁydd"—Am- can Hagar oedd cilio i'r Aipht at ei chenedl ei hun; eithr yr oedd yn rhaid iddi gyrclm yno drwy ddiffeithweh Beerseba, Ile y darfu y dwfr yn y gostrel, ac y bu hi a'i phlentyn bron a threngü o syched. Er fod yr anialwch tywodog hwn- nw mor anfl'rwythlon a sych-lyd,- y mae manwydd lawer yn tyi'u mewu rhai mannau, ar y rhai yr ymbortha y camelod wrtli ymdeithio drwy 'r anialdir. Cynhenidj gan hynny, oedd i fiägar* pan na allai y bach- gen mwy ymdeithio ym mlaen, ei i'wrw dan ùn o'r gẃydd. Cyflelyb ì hyn oedd cyflwr Arab iéuangaidd a gai'odd yr ymdeithiwr Thevenot yn yr un anialwch. " Wrth fyned heibio i lwyn clywsom lais yn galw arnom, a phan ddaetíioní at y fan, cawsoni yno Arab truenus yn barod i drengu, yr hwn ni archwaethasai dammaid o luniaeth am bum di- wrnod. Rhoddasom iddö ddigon o fwyd a diod am ddaii ddiwrnod yn rhagor, ac yna cyrchasom i'n taith." Gen. xxi. îí). " A JDitit) ä agor- odd ei lîygaid hi, a hi a ganfu, bydew diofr; a hi a ddiododd y ìlangcr— Prin y dichon i briodorion Bryd- ain amgyffred mor resynxis ac ofn- adwy yw cyflwr y trueiniaid, y rhai a ddelir gan ludded a syched yn y difteith-íeoedd hyn. Crybwylla ymdeithwyr fod w.yneb yr anialdir Tachwebd, 182Ô. yn fhai mannau yn orchuddiedig gan ésgyrn y meirwon, y rhai ,a .drengasënt drwỳ doster syched. Hyn a welif amíafwrth bydewauj y rhai, wedi dyddiau liafurus la- ẁër, y cyrchasai mìnteioedd attynt, eithr a'u cawsant drwy boethder anghyfl'redin y tymmorj neu ryw anfl'awd arail, wedi sychu i fynu y tro hwnnw. Golwg alarus sydd ar y cwbî, eithr ambeíl droy wrth edrych yn fanylaidd, ceir golwg mwy trymllyd fyth ar ddau ysger- bwd sychcdig, yn gorwedd y naili wrth ochr y llall, á'u breichiau yn amgylchu gyddfau eu gilydd. Dyna y modd y trengasant; fe allai mai chwiorydd oeddynt, a dyna fel yr erys eu lluniau wedi marw er's misöödd ö'r blaen. Difl'eithwch Mesopötamia, medd hanesydd, sydd oll yn dra phruddaidd yr oìwg. Parhad yw o anialwch Arabia, y tu arall irafon Euphrates. Gwelir yma a thraw blanhigion heiiaidd yn tyfu yn y tywod poethlyd. Y mae y wermod yma, megis cithyn yn Ewropj yn gorchuddio ardal- oedd ehang. Diadellau o'r ani- feiliaid gwylltion, a elwir Gazelles> a gyrchant drwy y gwastadedd hyn. GÌennydd yr afon yw trigfa y llew, yr hwn yn guddiedig a ddisgwylia am yr anifeiliaid eraill pan ddeìont i yfed. Yr awyr sydd boeth hy- nod, a'r mygdarthy yr hẃn a gwyd o'r llynoedd heliaidd* sydd dra gwenwynìlyd. Ambeií waith, y gwynt, a elwir Samüm neu Samy- ei, a ddwg angau i ddyn ac anifail,