Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GẄYLIÉDYDD* HYDEEF, I8t8; ÖRIAU EPISTOLAIDD. (Parhad o du dal. 260.^ Eph. iv. 26. " Digiwch, ac na phechwch; na fachluded yr haul ar eich digofaint chwi."—Y raae arfer dra ryfeddol y'mhlith yr Hindw- aid. Yn nhai y cyfoethogion pri- odolir un ystafell i'r ddefod ang- hyíFredin ganlynol. Pan ddigìa rhyw aelod o'r teulu, efe a gaua ei hun i fyou yn yr ystafell hori, a elwir ystafell digofaint, neu y dig- ofus. Pan gauo ei hun felly ynddi, pennaeth y tŷ a â ac a geisia ei ddarbwyllo drwy eiriau teg i ddy- fod allan. Eph. iv. 15. " Gwisgo am eicli traed esgidiau parottoadcfengyl tang- nefedd."—Cyfeirir yma at esgidiau milwraidd (caligte) y Iìhufeinwyr, y rhai y rhoddent hoeiion blaea- îlyniion ynddynt, fel y safai y rhy- felwyr yn fwy diysgog. Phil. i. 7. w Èich bod yennyf yn fy nghaío'nP—Mor dyner, mor anwylaidd, mor frawdol, yw yr ymadrodd! Ymadrodd serchawg yw a ddeálla pawb a feddianna galon yn ei fyuwes. Etto, nid hylwyr alían o le fyddai yma ad- rodd géiriau, nid annhebyg, allan o lyfr ymdeithiwr dwyreiniawl:— " Canlynodd yr henafgwr, gyd â'i wragedd, ni ym mheli o'r pentref, ac wrth ymadael gorchymynodd fi yn garedig i ofal ei geraint. Eich brawd yw, eb efe wrth ei fab; ac yna, gan agoryd gwisg eì fab, a dodi ei law yn ei fynwes, dy wedodd, HYDREF, 1828. Rhoddwch efÿna. Ffordd gyffréd- in iaw» o gymmeradwyad yw hori yn Arabia." Burcliardt. Phil. i. 23. " Yn gyfyng arnaf o'r ddèv,tu"—Cyfeìriad prydferth, a grymmus iawn yw hwn at löng wedi angori, ac er hynny yn dobyg o'i chippio i'r dyfn-for gan y dym- mestl. HoíF gan yr apostol oedd ei gyílwr buddiol yn yr eglwys, etto, awyddus hefyd oedd i godi angor, a hwylio tu a'r wlad nefol. Phil. ii. 15. *' Ỳti disgleirió megis goleuadau yn y byd."—>-Cyfeir- ir yma at y goleu-dai i hyfíbrddio llongwyr ar y môr, neu ymdeith- wyr mewn difFaethwch. Goleuad- au symmudedig yw y rhai diwedd- af, y rhai a osodid ar gefn camel, er hyöbrddio yr holl íìntai pa le y maent i fyned neu i aros. Phil. ii. 25. " Fy mraẅd, a'm eyd-weithiwr, a'm eyd-fílwr"—Ar- ferai pob milwr Rhufeinig ddewig milwr arall yri gydyftiaith a chyf- aiii arbennig, yr hwn yr oedd efé yn rhwymedig i'w gymmorth ym mhob angen, megis y llall yr eiddo ynl.fiu. Piiil. iii. 2. " Gocheîwch gwnJ' —Cŵn y galwai yr Iuddewôn yr holì Genhedloedd, a thybir bodi St. Paul, mewn ffordd o ad-daliad, yn arferu yr unrhyw ymadrodd wrth sôn am yr erlidwyr luddew- ig. Arferent yn libufain gadwyno ci wrth ddrysau eu tai, a rhoddi ar-ysgrifèn arnynt, Gùchelwch y ci hwru Phil. iv. 3. " Eu henwau yn o o