Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIÉDYDD MEDI, 1828. ORÎAU EPISJOLAIDD. (Parhad o du dal. 2SÍ._) 1 COR. iv. 13. " Fel ysgubion y hyd y gwnaethpwydni."—Gwneir ni inegis y trueiniaid, y rhai wedi eu. Cymmeryd o blith y gwaelaf o'r íüobl, a offrymir gan y Paganiaid i'w gau dduwiau, wedi eu gorlwytho â Uirmyg a melldithion ar y ffordd Vrth fÿned i'w haberthu. Ni fedd- ^n, tebygir, un gair yn cyflawn ar- ^yddoccau yr hyn a gyfieithir yma 'ysgubiorì" (jcaÔa^aTa). Arferai y ^aganiaid buro dinas drwy farwol- *eth rhyw un, y gwaelaf a allent ei Sael, ac wedi ei wisgo â dillad budr- °Q, a'i ddwyn i le yr offrwm, rhodd- ^ttt yn ei law gaws, ffìgys sychion, $ theisen, ac yna wedi ei guro â §>iail llosgent ef a'r gwiail ynghyd, a thaflent y lludw i'r môr, gan ddy- ^edyd, " Bydd di yn buredigaeth <ìrosom." Cyffelyb i'r aberthau pur- *digol hyn y gwnaethpwyd y Crist- ^onogion; nid ysgubion yn unig, fel y ^arlunia y cyfieithiad. Pan ymwelai haint echrydus â ^inas Marseilles, yr hon a breswyl- H gan drefedigion Groegaidd, cym- ^erent ddyn tlawd, a chadwent ef ^ítn flwyddyn gyfan ar y draul gy- Öjedin. Wedi hynny addurnent ef ^'r llysiau Cas gan Gythraul, ac â Çwisgoedd sanctaidd, dygent ef tìrwy y ddinas, ac wedi ei felldithio, ^ deisyfu i'w holl aflwydd syrthio *r ei ben ef, taflent ef i'r môr. MEDI? 1828. Yr oedd cyfleîyb ddefod hefyd gan hen drigotion Mexico. 1 CoR. iv. 21. " Ai dyfod o honof fi attoch chŵi â gioìalen, ynte mewn cariad."—Tybir fod yma gyfeiriad at y Barnwyr yn y Sanhedrim, y rhai a ddygent wialen megis ar- wydd eu swydd a'u hawdurdod i daro drwg-weithredwyr, 1 Cor. vi. 20. " Er gwerth y prynwyd chwi"—Perthyna credin- wyr i'r Arglwydd, nid yn unig megis wedi eu prynu â gwerth, ond megis wedi eu dyweddio i Grist; canys un ffbrdd o briod' ym mhlith yr luddewon oedd trv y i'r priod- í'ab brynu y briod-ferch. Felly he- fyd. y prynodd Crist ei briod yr eg- lwys, fel nad y w hi mwy yn eiddo ei hunan. 1 Cor. ix. 7. " Pwy sydd yn porthi praidd, ac nidyw yn bwytta o laeth y praiddT—Nid arian parod yw gwobrwy bugeiliaid dwyreiniol, eithr rhan o laeth y praidd y maent yn ei fugeilio. Preswylia y bugeil- iaid gan mwyaf mewn bythau gwael- ion, a rhoddir iddynt y ddegfed o'r llaeth, ac o'r wyn. Gwel hefyd hanes Jacob. 1 Cor. xi. 9. " Dylai y wraigfod ganddi awdurdod ar ei phen."—Wrth. y gair " awdurdod," gorchudd a feddylir yn y fan yma. Gwisgo gorchudd ar eu pennau, a arwydd- occâi fod priod-wraig dan awdurdod ei gwr. Gan fod y gair Hebraeg am orchudd yn arwyddoçeâu ymddibyn- iad, tybir fod yr apostol yn arferu y gair " aicdurdod" yma yn yr un k k