Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWŸLÍËDŸDD. ÄWST,- 1828. YR ARCHESGOB SUTTÖN. Jutanwyd y duwinydd goruchél Wn y Í5fed o Chwefror, 1755, o deülu tra urddasol à p'hetídefigaidd. Wedi dysgu egẁyddorion dèchreu- ad gwybodaeth yn Uppingham, ac ÿsgolion eraill, danfonwyd ef i Ooleg Emnianuél, ym nìhrif-ysgol Caergrawnt, lle y cymmerodd ei fadd isaf yn y celfyddydau yn ỳ flwyddyn 1777. Ytí 1791, gwnaethpwyd ef yn Ddeon Peter- l)oroügh, ac yn y flwyddyn gan- lynol yn esgob Nórwich. Syrn^ taüdwyd ef o Peterborough i Windsor, lle y cafodd barch mawr £ari ein diweddaf dduwioì a'n rliad- îonaf frenhiû Geòrge y 3ydd, yr hwn, megis yr oedd ei hun yn dra ffyddlon i'r Eglẃys Sefydledig, òedd yn farnydd 'call-ddoeth a de- ^llus o ddöniau eglwysig yn eraill. V cydriabyddiaèth hwn yn ddiau fi fu yn oíTerynol i dderçhafu y Dr, Sutton ym mhëllach o esgobaeth ^iorwich î archesgobaeth Caër- gaint yn ý flwyddyn 1805, ar farw- ólaeth yr Archesgob Mooré. Dywedir iddp gyflawni dyíed- àwyddau pwysig y sefyllfa oruchel hon gyd âg addasrwydd hynod, Jnegis yr oedd yn ddiau yn medd- iannu amryw gynneddfau tra chym- íüwys iddi. Cymrriysgai syml- íwydd á gostytígeiddrwydd gwein- *dog yr efengyl gyd â'r ùrddas achelwých a wëddai i'w waedol ìaeth, a'i fri eglẅysig. íl thonyddawí òedd AWST, 1828. Llaìs uchel ganddo, ei ddawn-ymadrodíí oedd egíür5 á chroyw, ei ymresymiadau ytì ged- yrn, éi ddull yn ddifrifol a syml, eíj ddysg yn hetaeth, a'i farn yn gall ä deallus. Ei gyflawniad o'r gór- chwylion lluosawg a berthynai i'w swŷdd a ddangosai gallineb.a chyf- Iymdrapriodol, ächyfäddéíìad pawb a nesaent atto oedd, fod ei foesgar- wch yn häeddú canmoliaeth aíben- nig. Gofalai arií atínog dysgeid- iaeth, á dìwydrwydd gweinidog- aethol, trẅy wobrwyò y sawl a'ii meddai, a rhoddi iddynt leoedd uwch a chyllidfawr. fra mhob cyfarfod, neu achos, ër hẃyliò ym mlaen weithredoedd o elusetíi bydd- ai yr aròhésgob yn bartíd i gym- meryd y blaen, a'i roddion ar y cyf- ryw achosiori a hyn fyddai yn gyf- artal âg eiddo pendefigion cyfoeth- occaf y déyrnas, neu, yn hytrach, yn rhagori arriyrit. Dilys yw naá oedd neb yri fyw ytì lanactí oddi- wrthariangarwch—neb ytí fwy hy- nod ahì ei haelioni—a'r prawf goretí o hyn yw iddo farw yii dlawd. Bu boh amser yn amddiffynydd flyddlon a hyawdl i'r grefydd Bro- testatíaídd yn erbyn gofyniadau y Pa'byddîon. Dywedaimainidcyf- artalwch breintiau, ond goruchaf- iaeth gwlädol, a foddlonai y bobl drahaus bynny^ Yr un pryd eí ymddygiad tu ag ät Ymneillduwyr; Protestanaidd oedd fwynaidd a haeliorius. Gwrthsafodd yn eu plaid hwỳnt fwriadau yr Arglwydd Sidmouthyn 1811, acynygwanwyn diwetìdaf cynnorthwyödd yr ytti- Ff