Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. GORPHENAF, 1823. CYFIEITHIADAU YR YSGRYTHYRAU. IXVTZHm dARIHOM. RUIF VIII. SYLWIADAU AR GYFIEITHIAD Y BIBl. CYM- RAEG GAN Y DR. MORGAN—-A ARGRAPH- WYD YN Y FL. 15S8. V R oedd Testament Newydd Wiliam Salsbri, er mor ddigabol- «dig yr iaitb, yn drysor ammhris- iadwy i ein cyndeidiau yn Nghym- *u: er hynny yr oeddynt etto yn fyr o'r Salmau a'r Prophwydi yn Vr Hen Destament, i gadarnhâu Su ffydd yn y " gwr gofidus a Jìhynnefinâdolur," YDr. Morgan ^ welodd y diffyg, a'i efleithiau ar ^i gyd-wladwyr anwybodus. Nid ^es hyspysrwydd iddo gael ei ^sod ar waith i gyfieithu gan un o'r awdurdodau goruchel raewn ftwlad nac eglwys; er bod y rhai %n, er teyrnasiad y brenin Ed- Vard VI, wedi cryn ddigoni trig- ^lion Lloegr â nifer o argraphiadau ^ Bibl yn Saesneg: y cyfieithwyr <lysgedicaf wedi eu hethol, a rhan t>ob cyfieithydd wedi ei bennodi, t'r Senedd wedi neülduo mil o forciau, agos i saith gant o bunnau, fu ag at draul cynnaliaeth y cyf- teithwyr tra byddent ar waith. Ond ni ofalwyd felly tros Gymru 'ìdarostyngedig: ac nid rhy eofn Vw tybio nad oedd y lly wodraeth- tyyr, yn gyíFredin, yn gweled yr ^ögenrheidrwydd o gadw yn fyw chwaneg nag un dafodiaith ym í&hlith trigòlion yr un ynys, a deil- hid yr un goron. Ni ddymunai ÿr yspryd caethiwpl hwn iai na GORPHENAF, 1828. chwbl ddiddymiad yr iaitíi. GynV raeg oddiar fynyddocdd yn gystal ag oddiar ddyffrynoedd y Dywys- ogaeth. A chanfyddir i'r un ýSr- pryd hir barhâu yn ei rym i ddirgel weithio: y mae yn awr wedi hen- eiddio a gwanhâu, ond y mae efe etto yn fyw. Ond nid felly y göfalodd y Pen- bugail am ei braidd; yr Hwn a fynai i'ẃ Air gael ei lefaru ym mhlith pob llwyth a chenedl, fel y darllenent yn eu hiaith briodol eu hunain, '.* fawrion weiüíredoedd Duw.v A chan dosturio wrth eiri cenedl, Efe a gyfododd offeryn, ac a'i gwuaeth yn ufudd aç ý-n" gyni- mwys i'r gwaith; heb gymmelliad nac addewid gwobr gan neb rhyw ddyn pa bynag. Sylwyd yn fy llythyr diweddaf i'r Dr. Morgari gael ei wysio i Lys Arcbesgob Caergaint i atteb i gyhuddiadau ei enllibwyr. Hyn, drwy drefn rhag- luniaeth, a droed yn fendith iddo ei hun aei'w gyd-wladwyr; canys cafodd achlysur i ddangos ei gyf- ieitbiad p bum llyfr Moses i'r Deon Gäbriel Goodman (" vir valde bonus") a hwnw a'i gosododd ger bron yr archesgob Whitgift. Y gwyrda hyn, ao eraill, a'i cytn- mellasant i beidio a tbroi ei wyneb yn ol, gwedi idclo unwaith roddi ei law ar yr aradr efengyl- aidd. Hyn a'i ceínogodd, trẁy gynnorth;Wyon amrai wyr dysgedíg, i gyfieithu yr holl flen Des(ament,l ac i ddiwygio yn, geífydd y^està. " ment N^wydd ò .gyfíjbithiact' Pa^a, ' Bb