Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GWYLIËDYDD. MEHÈFIN, 1828. AÍL RYVÉLGYRCH IWL CAISAR I BRYDAIN; • allan o'i ryvel gàlaidd, llyì?R V. (Parhad o du dal. 1340 ;v/aisar., gan adaei ei vyddin yn ?U gaûav-dai, a aeth, yn öl éi arver Mynyddawl, i'r ttal. Cÿn ei ym- ^dawiad, ärchodd i'ẃ Raglawiaid ^deiladu cynriivér o löngau ncw- ^ddion ag a allent yn nghorff y j&uav, ac adgyweiriaẁ y rhai oedd ^edi ammharu. Cyvarẅyddodd Wynt i osód arwynebedd y llong- m yn îs nag y byddid afvèrol eü ^ẃneud yri môr y Canol-dir, vel y Sallai milwyresgyn a disgyn yn gyv- 'ymach; canys eve a wyddai tìad ^edd y distyll trai ym moroedd í'rydairi yri gadàel ond ychydig fldŵr yri agos i'r veisdon. Ac vel V cynnwysid meirch ynddynt yn y*y cyvleus, mynai i'r llongaù vod ỳn vwy eü Ued nac arverol. Arch- ^dd hevyd bsod rhwyvau afnynt ^ll, ac yr oeddent yn addasach i |iyoy o hèrwydd eu hisder. , Yn ebrwydd yn ol ei ddychẃel- *ad o'r Ital ac IlyHcnm, ymwelodd $'i vyddih, y naill vintai yn ol y flall; à chavodd, ér maint y prin- <ler o bob devnyddiau, eu bod wedi 3deiladu chwe' chant o'r llongau a ddarluniasai iddynt, heblaw wyth ar hugain o longau hirion, a'r cwbl ÿü barod i hwyliaw ym mhen ychydig ddyddiau. Gwedi can- iẁawl diwydrwydd ei swyddogion ^ì vilwyr, ym mhlith gorchymyu- ÄJEHEFIN, 1828. iòn éraiíì archodd iddyntollei gyv- arvod ev ym inhorlh Itius, canys oddìyriö y barttai vod y mordwyad býráv i Brydain, sbv o gylch deng milldir ar hugain. Gan adael cynniver o vilẃyr ar ei ol ag a oedd yn angenrheidiol, aeûl Caisar a phedair lleng ac wýth gatìt o varchögion i gyffiniau y Treniri, cenedl anhyblyg oédd etto heb gwbl yriiostwng iddo. Induti- ornarus, un o dywysogion y Wlad hono, gwedi cynnull byddin* y mae yn llwvrhaü ac yn gövyn heddwch. Y mae Caisar, vel na rwystrid ev, gwedi cymmaint o barotöad, rhag mynéd dfösodd i Brydain, yn bodd- loni i werthu heddwch iddo ev am ddáu cant o wystlon, ae yn eu plith vab y tywysog ei hun, a'i geraint agosav. Yn ol hyn, dychwelodd Caisar i borth Itius, lle y cyvarvu ag ev o gylch pedair mil o varchogion Gâlt gydâ thywysogion o bob talaeth. Éi vwriad oedd cymmeryd y rhai mwyav ammheus o honynt yn ei osgordd i Brydain, rbag iddynt goditervysgyneiabseneV. Gwynt gwrthwynebus o ystlysau y gogledd a'i cadwodd ev a'i lynges yn y porth- ladd dros bum niwrnod ar hugain. Ar symmudiad y gwynt, archodd i'w vyddin ymbarotòi i voriaw. ^&adawodd Labienus yn rhaglaw yn ngwtsd Gâl, a chyd ag ev dair Üeng, a dwy *W1 o varchogion, i gadw meddiaat o'r porth, i drysori ýd, ac i anvon drosodd ato ev, o bryd i