Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

l^í-t-ítl . . ■ Y to \T w\ ■" '• . ■ ■ . : tt " MAWRTH, 1828. CYFIEITHIADAÚ. YR YSGRYTH'YRAü. I&TTHTO GABIÜOir. - ■ : "".'"; ÄHÍF. VII. ■* ÇYMMẀynaswr n'esaf i genedl y Cymry, yn nghyfíeithiad yr Ys- grythyrau, oedd y Dr. William Morgan, gwr o encdigaeth a mag- tyraeth o Wybernánt, ym mhlwÿ Penmachno, yn Swydd Gaerynar- fon. Arwyddfeirdd a olrheiniant ei achau o Nefÿdd Hardd, llwytlì ìían.Conwy. Önd nid ydyw yn Jfmddangos hod ei dylwyth ef wedi Uala eu treftadaéth, o herwydd y dyraniad parhaùs rhwhg brodyr ó oes i oes, fel y diarebir—" o flewyn ifiewynfe â y llwdn yn llwm." Yr pedd gan Syr John Wynn o Wedir afael ewin eryraidd ar Wybernant y pr.yd ìiyn. Pa fodd by nag cafodd William Morgatt ei ẅreiddio mewn cÌysgeidiaëth ytì ei febyd; a gradd- iwyd ef yh D. D. (Dysgawdwr ì)Ûwinyddiaéth yn Ngholeg St. ìoan yn Nghaer Grawnt. Gwetfi ei ürddo yn ofieirîad, eafódd, ym ínheri enrijd, Ficariaeth y Tra- Ijwng ÿi» Mhoẁys, yn ýfl. 15?ô; ^c: ym mlieri tàir blynedd sýmud- wyd ef i Lanrhaiadr ym Mochnant. Anhawdd yn ÿ dyddiau hynny oedd i offeiriadau selog tros ddal- Ìadau ac athrawiaethau y Diwyg- ìad, ddianc heb enllíb a rhagfarn penaethiaid Pabaidd eu plwyfau, am eu bod yn traethu iddynt wir- MAWRTH, 1828. ioncddau ânnerbyniöl. A c n'i allodd y Ficar Morgan ochelyd " drygatì- iaethfanwÿdau" ei blwyfoiion; ean- ys dirprwyasant wysiad iddo ym- ddangos yn llys archesgob Caer- gaint (Dr. Whitgift) i atteb drósto eí hun. " Nid gwaeth cywir ér ei éhwilio." Cafẃyd y Ficar yn ddi- euog o'r achwyniadau a ddygwyd yn ei erbyn: a ìnwy na hynny, yf archesgob pwyllog a'i h-ofíbdd'her- ẃydd ei ddýsg a'i yniarWeddiad; ac yn ol niynyoh yiẁddiddan ôg ef arbynciau. crefyddol, a deall ei fod eféisus gwedi cyfieithu pum llyfr Moses i'r Gymraeg, efe a^i hannog- odd éf i fýned ym mlaen: yn y gwaith anghenrheidiol a chanmot- adwy. Ithodder yma ddyfyniad allan o Iythyr Lladin y Cyiieith- ydd at y frenhiues Elisabeth, yr hwn a argraphwyd o tìaen .y Bibi yn 1588, ac a gyhoeddwyd yu Gymraeg, gan Mr. Charlés Ed^ wards yn ei lyfr a elwir " Hanes y Ffydd Grisiionogol," yr hwn Iyfr a gyhoeddwyd (y Ced argraphiad') gan y Parcliedig Dr. P. Williáms o Lau lîedrog, yn j'Ä. 1822. Ilhan o Gyíles y Cyíieiíhydd at y 'F'retí- hines 'sydd fei y ■".caniyn—-" Wrtli weled mor llesol ac angenrheidiol ydoedd cyfieithu yr Ysgrythyrau eraiil (sef yr IIen Destament) i'r Gymraeg, (er i aígof o'm gwendid fy hun, a maintioli y gorchwyl, a dryganiaeth rhaì anwydau, fy nigal-