Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. CHWEFROR, 1828, ÍJLVTHYK GAHÜIOIT. rhif. n. AR GYFIEITHIADAU YR ESGOB R. ». A'R CANTOR T. H. VN Y TESTAMENT CYMRAEG CYNÎAF, YN ARGRAPHEDIG, B. A. 1567. x r áil gyfieithydd, yn ol helaeth- rwydd ei lafur, yw Rhisiart, esgob Tý Ddewi, a'i ddosparth ef, feì y mynegwyd o'r blaen, oedd yr epistol cyntaf at Timotheus-^-yr episíol at yr Hebreaid— epistol Iago—a dau St. Petr. Efe a ysgrifenai " Pawl" yn lle " Paul," W. S. a chreddyf yn lle crefydd. Ilhoddir ar glawr ddyfyniadau er mwyn amlygu ei ddull; os yr un, y mae efe yn fwy Cymreigaidd na W. S. 1 Tim, iii. 2—" rraid ir escob " fod yn difaiedic, gwr un wraig, " gwiliadwr, pwyllog, cymwys, lle- *' teuwr, athrawys; nid gwin-gar, " nid ymífustwr, nid chwanoc i " fudr-elw; eithr rrywiog, nid ym- " laddgar, nid cybydd, un a wyr " reoli y dy i hun yn dda."— Ni ranwyd y penodau yn adnodau byd yr Ail Epistol at Timotheu3. Heb. vi. 20___" ar ol ordr Mel- " chi-sedec." Heb. xiii.—" Cariad " brodwraidd triged." Iago i. 17. <—" Pob roddyat dayonus, a phob " rrodd berffaith o ddifynydeü y " may, ac a ddiscin o iwrth tad y *' goleuaday, gida rhwn ni does " trasymedigaeth na çhyscodiad " troedigaeth." Yn ei " Argu- ment" o flaen yr Epistol at yr CHWEFROR, 1828, Hebreaid, y cyfieithydd a ddyẃed —" A chan vot Yspryt Duw yn " aẃdwr yddaw, nid llai dim ei " awdurdot, er na wyddam ni a " pha bin yr escrivenawdd ef hwn. " Pa uri bynac ai Pawl ytoedd (yr " hyn nid yw gyfFelip) ai Luc, ai " Barnabas, ai Clement, ai un " arall; y bwrpos pennaf oedd " ddwyn yr Ebraieit i gredu/' &c. Ond yn niwedd yre'pistol, dywedir -*-anfonwyd " o'r Ital trwy Timo- theus:" pwy felly mor debyg o'i anfon a S-t. Paul? Y mae yr un " argument" air yn air, o flaen yr Epistol yn y Bibl Saesneg 1589: ond gwedi hynny, y Dysgedigion a fuontÿ ac a ydynt, yn un a chyt* un yn eu barn, mai " Apostol mawr y Cenhedloedd" yw yr awd- wr. 2 Petr ii. 1.—" rrain yn ddirgel " a ddygant y mewn etholflyrdd " enbydus, i'e yn gwadu yr Ar- " glwydd rrwn y prynodd hwynt, " yn tynnu arn) nt i hunain ddihen- " ydd buan." Y trydydd gyfieithydd oedd y Parchedig Gantor Hnet; a'ì ddos- parth, fel y soniwyd, oedd llyfr JDadguddiad loan. Mynegwyd eis- us mai gwr o Fuallt, ym Mrych- einiog ydoedd, ac felly nid nepell o derfynau Gwent a Morganwg, Ue y llefarwyd y Wenhwyseg. Herwydd hyn y disgwylir nodau o y gainc hono o Gymraeg yn y cyfieithiad: ac am hyn y njae ei