Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"f GẄYLIEBYBD, RBÀGFYR; 1827. SỲLWÁDAU ÄR Heb. xiii. 6* : (Parhud o du dal. 292.^) jSTí àlt y meddwl myfyrgar lai na rhyfeddu wrth ystyried mor aneirif ac mor amrywiol yw gweithredoedd yr Hollalluog; ond rhyfeddu mẃy a wna wrth ystyried mor unöl ac mor gysson ydynt â'u gilydd. ■ Un yw Duw, a'i holl wäith yn uri. Ý mae ei weithredoedd ef yn y gre- adigaeth hardd, yn ei ragluriiaeth ddiball, ac yn yr iachawdwriaeth ögoneddus yn cyd-gordio â'u gil- yÚd mewn cyssorideb hyfryd; à'r cwbl yn tueddu i ogoneddu ei énw mawr, trwy achubiaeth tyrfa aneirif o bechaduriaid euog i fywyd tragy- wyddol. Y mae undeb yn holl waith Duw. Feí y mae y Tad, felly y maë y Mab; fel y mae Duw, felly y mae Crist hcfyd; canys efe ýw deíw Duw; 2 Cor. 4. 4. difegleirdeb è'i ogoniant ef, a gwir lún ei berson ef. Heb. 1. 3. Y mae llawer o'r un priodoliaethati yn perthynui Dduw ac i Grist: y mae undeb yri perth- ynu i Dduw; y niae undéb yn perthynu i Grist. Y mae hyn yri arwain ein myfyrdodau at VI. Undeb lesu' Grist. Y mae Iesu Grist yn un ar am- ryw olygiadau; ac y mae yr holl olygiadau hyn yn cyd-daraw yn un. 1. Y mae yn un o ran amser. Yr un Iesu Grist ag oedd yn teyrnasu áHAGFYR, 1827. meẅn gogoniant gÿd áV Tad ertra- gywyddoídeb Cyn bod y byd, oedd yr hwn a anwyd yn faban byctìaíì mewn.lle tlaẃd yn Méthletìem; yr un Iéäu Grist ag pedd yn prsgetliii geiriau y bywyd, yn iachàu clefyd- au, yn porthi miloedd, ac yn rhodiö ar dònau y mòrj oedd yr hwn a gafodd ei erlid, ei wawdîp, ei íflatì* gelltí, a'i goroni â xîrain; yr uii Iesu Grisí ag a fu yn hongian ar y groes, ac ýri rhoddi i fynu yr ys- pryd, yẃ yr'hw.n a ddaw yn y dydd diweddaf ar gynlmýlau y nef, i farnü byw a meirw; ;xx un lesu Grist ag a ddisgynodd i batthau isaf y ddae- ar» yw yr hwn hefyd a esgynodd goruwch yr holì nefoedd, fel y cyf- lawnai pob peth. Eph. 4.10. Y mae yn gysur mawr i gredinwyr feddwl bòd Iesti Grist bob amser yri un; ac mai yr un y credasant ynddo, ac y rhoisant eu hunain iddo/ýw yrun ag sydd yn eiriol droátýnt ar ddëheulaw y Mawredd, ac a fydd yn rhan dragywyddoí iddýntyn y byd a ddaẃ. 2. Y mae yn un â'i áin—Y mae Iesu Grist ÿn un â phrophwydol- iaethau y gair am dano. Pan ym- ddjddanodd â'i ddati ddisgybl ar y ffordd i Emmaus, " gan ddechreu ar Moses, a'r tìoll brophwydi, efe a esponiodd iddynt yn yr hoil ys- gryth|raú y pethau am dano ei hun.'* Xmc24.27. " Canystystiolaethlesu ydyw yspryd y brophwydoliaeth." Död.lD.lO. Ymaeynunâgathraw*