Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD HYDBJEF, 1827, ! ■ ■ • íîi SYLWADAU AR Heb. xìii. Ö» (Pàrhad o du dal. 2W.) Clywsom sôn, ar ychydig eiriau, ära hanfod Crister tragywÿddoldeb draw, aò áni ei waith yn amser ei gnawdoliaeth. yma ar y ddaear. Y mae trefn y geifiau yn ein harwain yn awr i ystyfiedj V. Gwaiih Crist af oì ei esgyniad ír nefoedd, aC i draÿywyddoldeb. O Dduw Yspryd Glân! dyro di lygad ffydd i edrych trẁy lèn y önawd a niwl ÿ ddaear, a ttertha ein golygott gẃeittiaid i ganfod y Cyfryngwr yn eistedd mewn go- goniant ar ddeheulaẁ gorsedd- íaingc y Tad yn y nef. 1. Yr hyn a wnaeth Crrst ar ol ei esgyniacl. Anfoniad yr Yspryd Glân. Pan oedd ein Harglwydd bendigedig ar y ddaear, ychydig o amser cyn ei ddioddefaint, efe a addawodd anfon yr Yspryd Glân ar ei apostolion, ì'w tywys hwynt i bob gwirionedd, ac i'w diddanu datt eu gorthrym- derau. loan 14.16, 17. Yn gan- lynol, pan oeddynt wedi ymgasglu ì'r un lle yn Jerusalém, ar Ddydd y Pentecost, ar ol i Grist esgyn at y Tad, fe ddisgynodd yr Yspryd yn nerthol arnynt, megis gwynt cryf, i ddangos ei weithrediad grymus, ac megis tafodau gwahan- edig o dân, i arwyddo y doniau goleu a'r zel tanllyd a dderbynias- ant: a hwy a dystiolaethasant am lesu Grist wrth y bobloedd o am- HYDRüf, 1827. iywioí wledydd ag oedd wedi yttì* gynnull yno, hyd oni throwyd tair mil o eneidiaa i ífydd yr Iesu croes* hoeliedig. Act. 2. Fe barhaodd doniau nerthöl yr Ysptryd Glân gyd â'r Apostolion trwy holl ystod eü gẃeinidogaeth'; a hwy a bregeth- asant yr Efengyl i'r holl fyd, ac a sefydlasant eglwysi y'mhob gwlad. Er bod yr Yspryd yn gweithredu yn nghalonnaü yr holl gredinwyr hyd heddyw, etto nid yw mor rynv- us äg yn oésóedd boreuol yr eg- lwys. Deffrpwn ac annögwn ein gilydd i weddîo am dywalltiäd. helaeth o'r Yspryd Glân ar yr eglwys a'r bydj yn ol addewidion Duw. JEsa. 44. 3. Joel 2. 28, 29* Dinystr Jerusálem. Hon oedd prif ddinas yr luddewon. Yn hon yr oedd y deml, lle y preswyliai gogoniant DuWj ac arwyddion ei bresennoldeb ym mhlith ei bobl. Yma y bu yr Iesu yn galw ei gyd- wladwyr i edifeirwch a maddeuant pechodau. Yma y rhybuddiodd efe hwynt am y dinystr a ddeuai ar y ddinas a'r deml, a'r gorthrymder anghyffelyb a syrthiai ar y bobl am iddynt ei wrthod ef. Lue2U Mor daer y dymunai efe iddynt droi a bod yn gadwedig, gan ddy-* wedyd, " Jerusalem, Jërusalem, yr hon wyt yn lladd y prophwydi, ac yn llabyddio y rhai a ddanfonir at- tat, pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, megis y casgl iâr ei chywion dan ei haden- ydd, ac ni's mynee>!" MaU 23. 37, Oo