Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDÝDD. AWST, 1827. EPISTOZ.AU ST. PA.CZ.. II CORINTHIAID. (Parhad o du dalen 171.) JT AN ysgrifenodd Paul ei Epistol cyntaf at y Corinthiaid, ei fwriad y pryd hynny oedd aros yn Ephesus nyd y Sulgwyn, fel y gallai Titus ddychwelyd a hyspyáù iddo y modd y derbyniasid ef gaîiddynt. Eithr y terfysg a godasai Öemetriüs, a llid- iawgrwydd eilun-addoŴyr eraill, a barodd iddo gilio oddi ýtíb i Troas, porthladd clódwiw gynt yri ägos i*r fan y buasai Cäer-î>roia yn lëfyll. Wedi iddo ddyfod yno, a rhöädi o'r Arglwydd iddo lwyddiant rhä- gorol yn pregethu yr efengyl (2 Cor. 2. 12, 13.) aflonyddodd ei yspryd ef yn fawr o herwydd fod Titus yn oedi cymmaint, a drwg-dybiodd mai derbyniad anghroesawus ac angharedig a gawsai yn Corinth; gan hynny myned a wnaeth ymaith i Macedonia, i gyfarfod Titus ar ei ffordd, ac yn y wlad honno cafodd ŵrthwynebiad íanbaid gan y rhai digred; " ym ttihob peth yn gys- tuddiedig; oddi allan yr oedd ym- laddau, oddi mewn ofnau" (2 Cor. 7. ö.) Cyfyngwyd ei feddyliau yn ddirfawr rhwng ei flinderau ei hun, a'i ofnau ynghylch Titus j eithr Düw, yr hwn sydd yn diddanu y íhai cystuddiedig, a'i diddanodd yntau trwy ddyfodiad Titus; ac nid trwy ei ddyfodiad yn unig, eithr nefyd y newyddiou da a ddug efe awst, 1827. ýnghylch awyddfryd ufuddgar f Cprinthiaid, a'u zel tu ag at yr Apostoì. Buasai Titus ei hun yn dyst o'r ufudd-dod hwn, ac adrodd- odd wrtho-.yh ddiau barodrwydd y rhan fwyaf i droi allan y gödineb- wr, a chadw deddfau yr efengyl. Ni's gallai yr un pryd lai na deall fod eraill yn parhau yn gyndyn, yn, ymhoífi mewn athrawon gaü, ac yri gwawdiö awdurdod yr apostol. Clywsai y rhesymau, â*r rhai yr amddifíyneht eu coel-dybiaü a'u hymarferion trawsion eu hunain. Gwelodd St. Paul yn gymmwyá ail ysgrifennu attynt, a danfon yr Epistol hẅn hefydj megis y cyntaf, trwy ddwylaw Titùs. Cyfeiriodd yn ddoeth-gall at y rhesymau, aV ^ŵawdiau, a'r gwag ymadroddion, á árferasid yn ei erbyn, a gwrth- wytìèbödd hwyut â dadlau anorch- fygadẃŷj fel nad oedd lle i'r gau athrawori a'u dilynwyr lai na gor- chuddio eu hwynebau gan gywil- ydd. Eithr i'r Ueill, sef y rhan iachùs-gred o'r eglwys, rhoddodd ganmóliaeth mawr ac annogaeth hefýd, gan ychwanegu yn gyfrwys- ddoeth; iddo o'r blaen eu canmol wrth Titus, a'i fod yn awr yn llawen- ychu o herwydd bod cystal sail gan- ddo i'r ymffrost hwnnw am danynt. Buddiol i'r darllenydd fyddái cadw golwg ar ansawdd y ddwy blaid non yr ysgrifenai yr apostol am danynt, gan ararywio ei ymad- rodd, fel y gwelai y» gymmwys, at bob rhyw fath o honynt. Pe cÿnu Ff