Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1827. ©OFIAOTT \ PARCH. PHILANDER CHASE. x N yr hanes aroddasom ynghylch ýr Esgob Chase, mynegwyd fod gancUJo fab clodadwy, yr hwn, trwy ei lafurwaith megis athraw ysgol, a gynnaliaì draul ei dad yn ei orchwylion Esgobawl. Pan fwr- iadodd ei dad hybarch ymadaël â'i fro enedigol, ër deisyfù haelioni trigolion Lloegr, yr öedd y gwr ieuangc wedi clafychu yn fawr; a phan ganasánt ill dau yn iach i'w gilydd, nid oedd ganddynt nemmor 0 obaith y cyfarfydderit drachefn yn y cnawd. Hwyliodd yr henaf- gwr dros y cefn-fôr i Brydain; a theithiodd ý mab i daleithiau de- heuol America, lle y trengodd, yn ninas Chatlestown, Mawrth 2,1823. Cawsöm yr hatíes canlynol am y gwr ieuangc defnyddioí hwn:— Ganwyd ef yn Vermont; ac înegis yr oedd ei rietíi yn ofni Duẅ yn fawr, felly dysgasant yn brydlön i'w mab bychan adnabod a charu ein Tad goruchel, yr hwn sydd yn y nefoedd. Dangosai yn ei o'ed "achgenaidd ragorol loywdeb a chryfder doniaü. Cafodd ei addýsg cyntaf gan ei dad duwiol ei híin, a danfonwyd ef wedi hynriy i un o brif ysgolion y wlad honno. Cyf- íîfẃyd ef yn fuan ym mhlith ysgöl- «eigion blaenaf y lle^ a derbyniodd yr anrhydedd mwyaf a allai athraw- on yr ysgol ei roddi iddo. Ym- «dygai èr hynny fel un a gyfrifai MEHEFIN, 1827. anrhydedd yn ail ddymuniad é! galon; coleddu ei ddoniau, a defn^ yddio breintiau llëenawl yr ys'goldy* oedd y peth a chwennychai' fwyaf. Rhagorai mewn diysgogrwydd ym-- arweddiad a diwydrwydd, megis hefyd lledneisrwydd a thiriondeb tu âg at ëi gyd^ysgolheigióni Megis Cristiön yr oedd yn ofálus í gyf- lawni ei ddyledswyddau crefyddol, yn enwedig ei gyrchiad rheolaidd i'r addoìiad cyhoedd; ac megis ysgolhaig, yr oedd, mewn pob dim a berthynai i ddisgyblaeth yr ys* goldy, yíi ddiargyhoedd. Cyri iddo gyrhaedd ei ugeinfed fîwydd, deẃ^ iswyd ef yn Ddarüenydd llëygawl (neu Weinidog heb ei urddo) ar y Guerriere, un o löngau rhyfel y wladwriaeth, gyd â'r hon yr ym- deithiodd i Rwssia, ac oddi yno i Fôr y Canoldir. Cymmerodd y cyfleusdra hwn i ynrweled â Rhuf- ain, ac amry w ddinasöedd ä lleoedd sy glodadwy riiewn hanesyddiaethj er mawr ddywenydd a buddioldeb iddo ei hun. Mewn perthynas i'w ddyledswyddau gweinidogaethol yn y lSong, cyftawnodd hwynt gyda ehymmaint dyfalrwydd a defnydd- ioldeb, fel y Hëfara y Cadpen, a'i îs-swyddogion, atn dano hyd hedd- yw gyda pharch hynod a dioleh- garwch. Pan ddychwelodd adref i'w wlad enedigolj clybu fod ei farn wedi marw, a'i dad wedi mudo i dalaeth bellenig yn ardalöedd gorllewinol yr TJnol Daleithiau. Ym mhob