Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRILL, 1827. SŸLWEDS» PI&ECETIÎ, Gan y parchedig daniel wilson, a. m. periglor islington, gerllaw llun- dain, ar yr achlysur o farwoiaeth y dug o gaerefròg. í Cor. xv. 26í " Y gelýri diweddaf a ddinystrir yw yr -M.ARWOLAETH sÿ bob amser ýn "Wrthddrych difrifaf o fyfyrdod i'r rhai a wyddant eu bod hwythau hefyd i farẃ. A phatt, drwy law Rhagluniaeth, ÿ goddefir colled gyfiredinol mewn cenedi ëhang, y mae yn ddyledswydd ar bobl brein- iol ahael i gyd-uno ynnioddefiadau y teulU brenhinol; ac hefyd i ym- barottoi erbyn eti marwolaeth eu hunain, yr hyn y mae Duw yn ei gymhëll ar eu sylw drwy y fath ddigwyddiad. Diarfögi angau, y gelyn diweddaf, yw gwaith lach- awdwr y byd; gan hynny ni wnaf âr yr achlysur hwn ond ystyried, pti gyntaf, Y gelyn'mawr; ac yn aU, Y dinystriad o'r gelyn hwn gan yr Iachawdwr Jesu Grist. 1. Ystyried y gelyn mawr fel ag y ẅae ynddo ei hun. Canys y mae ?ngau yn elyn dirfawr i ddyn. f*eth y mae natur yn ei ofni ydyw. Yr egwyddor o hunan-gadwraeth, yr hon sy gyíîredin i ddynol-han- *°dau, a'n dysg i ochelyd, nid yn ^nig angau, ond poen, a niwed, a ^olur. Ein bywyd a hanner-dreuíir yn gwyüed nesâd angau: yr y'm £briLL) 1827. oll yn íeimlo ei fòd yn elyn; yr y'ní yn teimlo hynny ynom ein hunain, yn ein bamrywiol berthynasau, ym mhoenaè a griddfannau y trengáwl, yn UCÌ^|eidiaU a dagrau y weddw a'r amiìllfad: yr ydym yn ei deittilo ynnghynnydd hwyrdrwm afiechyd, neû pan maè yn dyfod arnom gyd â'r cyflymdra mwyaf chwyrn. A phan yn yr ymdrech hwn y mae y rhai mwyaf derchafedigyn crymmu; pan y torrir i lawr, megis blodeuyn y maes, Dywysog, anwyl gennym oblegid rhwyddeb ei galon, a'i ddy- falrwydd diwyd yn nyledswyddau ei sefyllfa, yn hynaws ac addfwyn wrth bawb^ cymhellir ni i gyd, cym- hellir cenedl gyfan, megis trwy un teimlad ollwedd, i alaru drosruthr- iad y gelyn eyíiredin. A phan y cystuddir yr unrhyw^ gan boen, clefyd, a gwendid, am hir amser, mwyaf annogaethol yw 'r cymmell- iad. Pan fyddo Tyẅysog, Pen- Uywydd, yn marw ar y maes, gor- chuddir ef â math o ogoniant yr hwn sydd agos yn cuddio amgylchiad ei farwolaeth. Ond pan mae 'n rhaid i'r goddefwr brenhinol ymollwng drwy glefyd graddol; pan iriae mis ar ol mis yn difrodi ei nerth, ac yn dadymchwel eigynneddfau; ynayr y'm yn gweled yn fwy amlwg grym y gelynyma^ Ond i weled angau yn ei ddychrynfëydd mwyaf ofnadwy, rhaid i chwi droi i'r Bibl:—yna y gwelwch mai cospedigaeth pechod yw angau. Trosedd dyn, llygred- igaeth ei natur trwy ei anufudd-dod; " N