Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IONAWtt, 1827, COFIANT AM Y PARCHEDIG JOIIN PÜGÎÎ, A..C. Gynt Gu:eìn'ulỳg PlwyJ' Clynoö Fawr, yn Arfon. IVLewn dydd o drallod a chablédd, megis y presennol, y mae yn ddyledswydd ar bob un sydd gancldo gariad at grefydd ei wlad, ac at ei gyd-genedl, ddyfod ym mlaen, fei dyn ac feì Cristion, i ddwyn ei dystiolaeth yn erbyn yr egwyddorion hynny o anghrediniaeth a therfysg ag sÿdd megis ÍLif-ddyfroedd yn bŵgwth gorchuddio pob peth sydd anwyl gennym. Hyderìr fod amryw yn barod i seíÿll yn erbyn llif y werin derfysglyd:—rhyw Phinees a saif rhwng y hyw a'r meirw nes attal y pla. Eraiìl, a fn yn gwylio, yn gẃeddio, ac yn ymdrechu am heddwch, ydynt, trwy ddwyfoîdragaredd, wedì cael noddfa rhag y dymhestl, eisoes wedi myned i'r arch, a chyr- haedd yr orphwysfanefol. Bydded i ni chwiiio ychydig i ymddyg- iad un o'r rhai hyn, yr hwn, er yn farw, sydd yn liefaru etto:—a bydded i ni ymdrcchu i gasglu oddiwrth hyn, beth a fuasai ei farn ef, a'r modd i ninnau ganìyn ei siampl, yr hwn, nid yn unig a " ofn- odd Dduw, ond a anriiydeddodd ei frenhin." Y gwr ieuangc hwn, a grybwyllir am dano, ydoedd y Parchedig John Pugh, Gweinidog yr Efengyl; yr hwn, am ystod fèr ei oes, a iu ffyddlon a diwyd yn eyflawni gwaith ei weinidogâeth. Efe ydoedd y nawfed plentyn i Hugh Roberts, Ffridd Fedw, Plwyf Llanfihangel y Traethau, Swydd Feirion, ac a anwyd yr 17eg o Orphenaf, 1765. Bwriadwyd yn foreuol iawn eì ddwyn i fynu i'r weinidogaeth yn yr Eglwys Sefydledig. IV perwyl hyn, wedi dysgu o hono egwyddorion dechreuad gwybodaeth, yu yr ysgolion cymmydogaethol, anfonwyd ef i Fottwnog yn Lleyn: ond, y'mhen ychydig amser, dỳchwelodd adref yn glaf; a bu yno amryw fiyn- yddau yn syml ac astud. Yn Meheíin, 1786, aeth i ysgol Beaumaris, dan y Parch. 11. Thomas, yr hwn yn bennaf a'i hyilorddodd yn yr ieithoedd gwreiddiol. Yn ühagfyr, 17B8, aeth yn aelod o Goleg Iesu yn Iihydychaìn. Ei ymarweddiad bob amser oedd serchog ac addtwyn; eithr y pryd hyn eííeithiwyd yn fwy difrifoi ar eí feddwl at wir gynhyrfiad crefyddol. Paii yr ydoedd ei ddiwydrwydd at gyfìawni rhannau allanol addoliad yn yehwanegu, yr oedd hefyd yn fwy hunan-ymwadol, a'i yspryd wedi ei addurno yn fwy eglur *»g ewyllysgarwch ac ufudd-dod efengylaidd. ^yd â'r egwyddorion hynny ag oedd ef feddiannol o honynt, yr ydoedd yn hyderus i ddechreu ar ei orchwyl cyhoedd: efe, gan öynny, yn y flwyddyn 1792, a gymmerodd y radd o Wýryt" yn y «-eityddydau; ac a ordeîniwyd ^yn Ddiacon, Medi 29, 1792. O'r IWNAWil, 1827. A