Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF, CYLC'HGRAWSf CYMREIG. TACHWEDD, 1825. RUCHEDDAU ENWOGION YR EGLWYS. <> Gwertlifiiwr yn ngolwg yr Arglwydd yW marwolaeth éi sabt ef." Ps. 116. 15. HANES YR ESGOB RÌDLEY. ( Parhad o du dal. 26tJ X an orpbenasom y rhan o Hanes Esgob Rirìley, yr hon a ymddangos- odd yn ein Rhifyn diweddaf, ein hamcan oedd ychwanegu peth eglur- had ynghylch y Llyfr Gweddi Gy- ffredin, er lleshad y sawl sydd yn ei gar.u a'i arferu. Ond yn gymmaint ag' yr arweiniasai hynny ni i ad-nod- iadau mwy hirfaith nag a weddai i wrthddrych presennol ein cyfansodd- iad, sef buchedd ÿ merthyr Ridley* tybiasom mai goreu fyddai eü hoedi tan amser arall» fel y traether arnynt yn helaethaeh, yn ol eu haeddbarch ardderchowgrwydd a'u pwysfawredd. Cynneddf hynod a berthynai i Rid- ley, oedd ei arafwch a'i heddytíhlon- rwydd yn yr oes ddadleugar honno: canys nid rhyfedd oedd i bobl a gad- wynasid cyn hired fethti iawn arfer eu rhydd-did bob amser. Un peth a gyttunai pawb o'r diwygẅyr ynddo^ sef gwrthwynebu yn bybyr ac hyd at waed gamrwysg gormesol y Pabydd- ion; eithr pa cyn belled yr ymneilí- duent oddi wrthynt, ni's gallent gyt- tuno ddim. Gresynus iawn oedd gweled dynion, y rhai irìor ddiweddar, TACHWEDD, 1825. *ac yn brrn iaẅn a ddìangasént o ddwylaw gèlynol y Pabyddio», yn ymryson mor gynhenllyd â'u gilydd, ac yn rhoddi achos o yraffrost i'r gwrthwynebwyr, megis yn wir o waradwydd i'r grefydd ddiwygiedig. Parodd yr ymrysonau hyn fod mawr ddiffyg cariad yn ymddygiad y naill o honynt tu »g at y llall, a hynny raewn perthyrtas i byngciau na thybir yn bre- sennol yn ddigpri o achos angharedig- rwydd rhwngcyd-Gristionogion, rrlegis gwisgoedd òffeiriadola pheroriaeth eg- lwysig. Bod gwisgoedd priod i'r offeir- iaid a pheroriaeth ynorchymynedigyn yr addoliad Iuddewaidd, ac nad oedd y ihai'n o'r Jleiaf yn waharddedig mewn un rhan o'r Testament Newydd, a dybid gan lawer o wyrda deallus haeddbarch yn awdurdod digonol am eu cymmeradwyo i addoliad efengyl- aidd hefyd. Eithr barnai gwyr clod- fawr eraill y pethau hyn oll yn halog- edig, ac anweddaiddi Gristionogion, megis defodau Pabaidd, y rhai y dylid arswydo rhagddynt agos gymmaint a Gwasanaeth yr Offeren ei hun. Ar- faeth Duw, natur a graddau Etholed- igaeth, oeddynt hefyd byngciau di- ddarfod o chwerw ymrysonau, megis hefyd y ffnrf oreu o ddisgybliaeth. eglwysig. Ymdrechödd Ridley yn Rr