Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF, fc'YLCHGRAWN G¥" 3JG. AWST, 1825. ÉUCHEDDAÜ ENWOGION VR EGLWYS, Y CYPTA.WN FYDD BYTH MtYÌN ÇOFFATíWRIAETH."—Ps. 112.6. ÌÎANES BERNARD GILPIN. (Parhad o du dal. I9ò.) Ijr wr addfain uche! oedd efe yn ei gorpholaelh, ac ychydig o ofal a gytn- merat i addurno ei hun â dillad gwych- iou; canyn atgas neillduoi ganddo ef oedd mursen-ddull coeg-faích yn ei wisgiad. Arferai hefyd gytmnedrol- deb hynod mewn bwyd a dîod. Ei gof, ei ddeall, a'i ddoniau na- turiol eraill, oeddynt dda iawn. Y cyfryw fuasai ei ddichlynrwydd yn eu coleddu, fel nad oedd yn anghyfar- Wydd braidd âg un rnath o adrìysg hyspys i'r oes bonno. Rbagorài ar y rban fwyaf o'i gyd-oeswyr mewn gwybodaeth ieilhoedd, hunesiaeth, a duwinyddiaetb. Nid gwael befyd oedd ei geisiadau awenyddol; eitbr gadaw- udd bwynt heibio, fel yr ymröddai yn fwy hylwyr i orchwylion pwysfawr y weinidogaetb. . Soniasom eisoes am ei lettéugar- wcb, ei gyfeillach, a'i elusengarwch anghytfelyb, Yçbydig iawn a dreul- iai ar ei angenrheìdiau ei hun, fel y cyfrannai yn helaethach i erai.ll. Yr öedd efe yn hynod ain ei ddirfawr gall' ipeb.yn goruchwylio fci gylhd, fel »a ẃastraffid djm; canys cyfnfai íod cyn- aẂst, 1825. nildeb gweddus megis mammaeth el- usen a gweithredoedd da. Yn ei farn ar eraiil dangosai fawr gariad, eithr caethder neiliduoi tti ag atto ei hun; a siaradai mor gârdorìol ag a allai am wendidau ei gymroydog- ion. Dfgofus iawn fyddai efe wrtb bob rhyw enllib, yr hwu a ddywedai ei fod yn hat-ddu y crog-bren yn waeẁ na Üedrad. ..••■•■ - Ychwanegai at ei rinweddau eraiü ostyngerddiwydd hynod, a chywirdeb. Khyfeddol fyddai gweled gwr mor ut'bel ei sefyllfa, raor barchus gan er- aill, a chlodfawr yn y deyrnas, yn dra gostyngedig yr un pryd. Baìchder ysprydol yw yn gyffredin y rhan olaf o'r hen ddyn a farWeiddir yn ý cred- adyn; a phan fo hwn heb ei farw- eiddio, ammherffaith yn ddiau yw crefydd y dyn hwnnw. Sylwad yw hwn a ddymunem ei gyfìwyno yn ar- bennig i ystyriaeth ein darllenyddion crefyddoh Éithr cywirdeb Gilpin oedd y rhinwedd a goronái ei boll rinwedd- au eraill; a hya a gyduabyddai'hyd yn oed ei wrthwynebwyr hefyd. Bu eì holl fyẃyd y'n esámpl odidog o ddi- ragnthrwydd, ac o anniofalwch mewn perthynas i'w elw priodol ei hun. Eithr os dymufiem wybod y rhan- \U