Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. TACHWEDD, 1830. PÄEGÉTH IT. RHAN II. Trueni Jhjn, a'i Gollfarn trwy Bechod ì Farwolueth dragywyddol. Gan fod gwir adnabyddiaeth o honom ein hunain yn dra angen- rheidiol tu ag at ein dwyn i gywir adnabyddiaeth o Dduw, cawsoch glywed, yn yr hyn a ddarllenwyd ddiweddaf, pa mor ostyngedig y tybiai yr holl dduwiolion bob ani- ser am danynt eu hunain, a pha fodd y dysged hwynt i feddwl a harnu felly am danynt eu hunain gan Dduw eu Creawdydd yn ei air sanctaidd. O herwydd nid ydym ni, o honom ein hunain, ond afallon surion, na ddygant ddim afalau. Nid ydym o honom ein hunain ond ÿ cyfryw ddaear ag na ddwg ddim ond chwyn, danadl, dyrysi, mieri, graban, ac efre. Amlygir pa fath yw ein fí'rwythau yn y bummed bennod at y Galat- iaid. Ni'd oes genym na ffydd, na chariad, na gobaith, nac amynedd, Ua diweirdeb, nac un dini arall daionus, heb eu cael gan Dduw. A.m hyny gelwir yno y rhinweddau hyn yn ffrwythau yr Ysbryd Glân, ac nid yn ffrwythau dyn. 1. Bydded i ni gan hyny gydna- bod èin hunaiu ger bron Duw, tnegys yn ddiau yr ydym, yn bechaduriaid gwaeì a tnrúenus. Boed i ni edifarhau yn ddifrifol, ymostwng ein hu'nain a'r galon, a TACHWEDD, 1830. ■ . ■■ . .. llèfain ar Dduw am drngaredd. Cvf'a<ldefwn oll, á'r genau ac a'r galon, ein bod yn llawn ammher- íîeithr'wydd. Boed i ni wybod pa mor ammherffáith yw ein gweith- redoedd, ac yna ni fydd i ni ym- lynu yn ffol ac yn rhyfyg'us wrth ein gẃag uchel feddyliau, na hòni dim hawl i un rhan o'n cyfîawnhàd ar sail ein haeddiant neu ein gweithredoedd ein hunain. O her- wydd y mae yn ddiau ammher- ffeithrwydd yn ein gweithredoedd goreu. Nid ydym yn caru Duw gymmaint ag y dylem, sef â'nhoil galon, meddwl, a'n gallu. Nid ydym yn ofni Duw gymmaint ag y dyíem. Nid ydym yn gweddio ar Dduw ond gyda llawer o ammher- ffeithrwydd mawr. Nid ydym yn cyfranu, yn maddeu, yn credu, yn byw, ac yn gobeithio, ond yn am- mherffaith. Nid ydym yn Uef- aru, yn meddwl, ac yn gweith- redu, ond yn ammherffaith. Nid ydym yn ymladd yn erbyn y diafol, y byd, a'r cnawd, ond yn ammherffaith. Nafydded, ynte, gy- wilydd arnom ddywedyd gyda St. Pedr—" Dyn pechadurus wyf fi." Lnc 5. 8. Dywedwn gyd à'r pro- phwyd santaidd Dafydd—-" Pech- asom gyd â'n tadau; gwnaethom gamwedd, anwireddu3 fuom." Ps. 106. 6. Gwnawn oli gyfaddefîad cyhoedd, gyd â'r mab afradlon, gan ddywedyd wrth ein. Tad — " Pechasom yn èrbyn y nef, ac Kkk