Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

wmmntEm ' ■ : t tíWŸLlÈDYDl>, HYDREF, 1830; SYLWEDB PREGET H, ■■■]''. ■•■■..■•. A DRADDODWYD MF.WN EGLWYS YN SWYDD FEIRION, AR YR ACHLYSUR O FARWOLAETH Y BRENIN SIOR IV. A'ctf. Siii. 36. " Canys Dafydd, wèdi iddò' Wasan- aethu ei genedlaeth ei huri trẃy eŵyllys* t>uw, a hunodd, ac a ddodŵyd at ei üadau." ; &HŶDD f'jr Ÿsbryd tìlári ym'a dalfyriad o fywyd a marwolaeth Dafydci, g'wr yn ol caloh Duw, a brenîn duẁiol Israel: ac er ei godi yn frenìn, nìd angbpfiodd ei t'od yn was i Frenin y Breninoedd: efe a wasanaethodd. Nid un neu ddwy o weithredoedd da a wnaéth; ond gwasanaethodd ei dýrnmor álîan. Yr oedd ei zeì, nid fel Jehu, yn cynneu ar amseraû, ,ond yn bar- háus, ac, fel y mae y'mhobl Dduw, ÿa gyffredin, ýn cynnyddu tu á'r diwedd: tyst o hýn y ddarpar atí adeiladu teml Jerusaleth. , í. Nid ei hun, &c—2*. Nid' % taawrfon, fel yr adýn a dorodd' aüan' yáy ei gyfyngder, ** Pe gwas- anaethaswn fy Nuw hanrier mor ffyddlpn'a'm brenin, ni's gadawsîd fi fel hyn.'—3. Nîd cenhèd'Ìaethau i ddyfod. Cẁbl o ddaioni a wna rhai sydd i'r oés i ddyfod, gellir diolch i. angett yn hytrach nag iddynt tiwy: yn eu llythyr cÿm- »nyn y rhoddant y cwbl. Mtto rhai sydd waeth; maent yn felfc- dith i'r oes y maent yn byw yriddi. HYDREF, 1830. Nid ei genedl^" a'c ésgeuíuso éi enaid ei hün. Maë llyfr y Salinau yn brawf o líyn. Mae dyn da yn fehditü i'r oyd, pa faint mw.y bienin da; pan ar ý lláẅ árall, ý wiälen dryihaf ar gen- edì ỳẃ býw dan frëriin gormesol, rhyfelgar, açhreulon: gellir'dweud; am Sior Iy.' iddò; gadẅ éî bobl nrewn , iangiefedd, ós nid niêwn digonoldébí ie, bu yn achos ó ad- feru heddẃcn y býd od'cft amg'ylch; ~Ÿn hyií tebyg oedd i'r brënin Da- fydd, ér na èhafòdd y deyrriäs mewn llohÿddẃch, fè'î; gacîäẅodd ^Nid neädwch' ofe'r ëhWáith: a"d- éüadwyd, fé\ allaí, fwy ó Cglwysi, argraffwyd niwy o Fiblau, arifon- wyd mwy o ôenhadon, dan riáẃdd Sior IV. nag a wnaed am |an- noèdd ò flynyddoectd cyn hyh. Mellditft cenedl yw brénin dr'wg, er cýfiaw'nder cyfreithiaü gWÍad, &c. és drwg y brériìn, gáll sathru 'r cẁbl dan draed. Ownaeth Dáfydd ẃasanaeth, nid yn unfg i'r genedl Bòno, dnd hyd (fdiwedd amser', trẁy ei ÿsgrifen- iadau duwiol a ntelûs. Mae ý gwr ý cöffâwn ei farwol- aéth heddyẃ, ẁedi gwnéud gwas- ariaeth i'r génedf háû, a'r rhai i ddyfod. Nid perffaith neb~nid Fff