Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GẀÝÌIEDÝDD, AWST, 1330. COFIANT* * PARCH. JOHN ROBERTS, A. C. Y PARCH. JOHN IlOBEUTS a' ^nwyd ym Mhlas Harri, y'nihlwyf Uan-nefydd, Sir Ddinbych', yn y «Uyyddyn 1775'. Boreu eí oes, 'ìyd yn nod o'i fabandod, a gyse'gr- ^yd i Dduw. Pan ydoedd yn *>ghylch wyth oed, wrth ddarllen fod lesu Grist yn myned i fynydd * weddio, yntau a geisiodd bob ^yfle i gyrcnu i fynydd geríìaw tŷ çj dad i'r un dyten ysbrýdol; orid rnH mcwn ffordcí o ymftrost, canys *li ddywedai un aniser pa íe y bu- ä'sai, na pha be'tli a wriaethai. Efe. ^anfonwyd niewn oecíran cyfaddas ì ysgol rhyẅ eglwyswrf yri y gym- toydogaeth; yr hwn, ga'n sylwi ar «ì astudrẁydd mawr a'î dueddiad ^refyddol, a annogodd ei dad (gẁr cywir, addfẃyn, ac o ddóniaü ria- turiol da, ä chanddo dir yn ei feddiant) i'w ahfon ef i Rydychen. Yn ganíýnol, efe a aeth i Goleg ìesu yn 1792; cýmmerodd ei * Cyfièithiàd yw ý Cofiánt' u'chòd o' î'uch'-draethiad a ymddangosodd yn Sŵes- onaeg yn y Christian Obsefiier, ac a dybir ei fod wedi ei ysgrifenu gan weddw Mr. iìoberts, neu o'r lleiaf dan ei golygiad hi. .t Y Pârchedig Dafydd Jones, Curad Bettws Abergele, ysgol-feistr ardderchog Jn y dyddiau hyny. Ganesid ef yn Maès- glasey, ym nihlWyf Mall\Vyd. Ei frawd Hugh Jones oëdd Fardd nid anenwog, a chyneithẁr amryw lyfrau i'r iaith' Cym- r.aeg. AWST, Í830; raddau o Ddisgybl ac Athraẁ yri y Celfyddydau, a chafodd ei or- deinio yn 17ÎẂ. 'frwy gydol ÿr amser y bu yn yr Athrofa, efe a ymgadwodd yn nghanol profedìg- aethau yfi ddifrycheulyd; a chy'f- rifìd ef gan bawb a'i hadwaenai yn ŵr ieuangc myfyrgar, moesol, a duwiol. Gari wybod y mawr ddrwg a ddeilliai oddiwrth gym- deithion annuwiol, eí'e a etholodcl ei gyfeiliion o blith ỳ rhai liyny a ddangosent yn eu hymarwcddiacl eü bod yn ofni ac yn parchu Duw. Y mae rhai o'r dynion gwerthfawr hyn yn aros hyd yr awrhon, wedi bod yn gyd-weithwyr cydwybodol yn yr un achos goruehè], ac ydynt deilwng o'u cyfrif y'mhlith eolofn- au cadarnaf yr eglwys. Ýri y ílwyddyn 1709,* rliodcí- wyd yn y wasg yn Rhýdychen ar- graffiad o'r Bibl a'r Llyfr Gweddi Gyfl'redin yn Gymraèg, yn benafV yn'ol cynllun y Parcli. D. Davies, Pcrson Penegoes, Sir Drefaldwyn, ac o dan nawdd y Gymdeithas er Taenu Gwybodaèth Grislionogol. Y Parch. Robert Hughes, Cyfailt o Goíeg Iesu, a gyminerodd arncy ddiwygio y wasg; ond ar ol gor- phen Pum Llyír Moses, rhocícìes i íynu y gwaith ì Mr. Iloberts, yr hwn oedd y pryd hyny yn cadw eî dymhorau yn y Brif Ysgol. Efe * Neu yn hytrach llOB—gorphemeyd tl"i argraffu yn y flwyddyn" 1799.