Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

' - -' . . ■ ■ "■ ■ ■ ■ .. MEHEFIN, 1830. . ■ ■ ■ - • - ■ ■ : ■ ' ■ :. : Í?U ' *■ . - .. ■' ■: : ' . . ■ . ÖRTÄU YSGRYTHYROL. Actau iii. 19, 20, 21. " Èdì- Sarheẅch gan hyny, a dychwehüch, 'Sel y dilëer eich pechodau, pan ddelo ì/r amséroedd i orphwys o olwg ÿr Axghcydd; ac ỳr anfonó ëfe lesu f*ri$t, yr hwrí ä bregethẃyd o,r blaeií % chwi: yr hwn sydd rüid i'r nef ei tiderbyn, hyd amseroedd adfcriadpob Tpeth, y rhai a ddywedodd Duw trwý *nau ei höll sànbtaidd bròphtcydi, ^rioed."—Dygpwyd ŷr adnodatt *4chod flytìyddoedd lawèr yn ôl i ÿstyriaeth ýr ysgrifenydd, pan Oedd ieuangc yn y weinidogaeth, gan holiad ùn o'i blwyfolion, Beth ^ feddylir wrth yr amseroèdd i or- ì>hwys o olwg yr Arglwydd? Pa *ai y w amseroédd adferiad pob petfa ? î?é allai fod yr ymádroddion etto írn parhítu yn anhawdd eu deall gan lawer o ddarllenwyr yr Ÿs- grythyrau, ao yn ganlynol mai nid ^nnerbyniol fyddai esboniad man^ Jrlaidd arnynt. Y mae anhawsderau yr adnodau jiytt yn deilliaw oddiwrth gyfieith^ lad anghywir, neu anfedrus, ar dri ŵ etriaa, sef gorphwys, o olwg, ac ^àferiad. Prin yn wir y medrwn «nwi un rlian o'r Testament Cym- ^aeg, lle y mae yr ymadrodd yn «in hiaith briodol yn darlnnió mor drwsgl feddwl y gwreidd-eiriati. Ystyriwn yn gyntaf y gair gor- phwys, yr hwn yn y Saesonae'g yw r<freshing—amseroedd i orphwys,- MEHEFIN, 1830. tim.es of refrcshing. Os rlioddií" yma ysty'r Cywir y gwreidd-air yn Saesonaeg, ni elíeir yn ddiatt nio tìono yn Gyniraèg. Arwyddocâd y gair Áva.ývi-K; ÿw addoerìad—-ŷ cyfryw adfywiad neu ddiddanwcít ag a ddèilliaẃ ar dyẃydd poethlyd i ddyn llésgoddiwrth addoeriad awel ftn-ŵresog. Cymniwys iawtì y dy- wedirfod yrawel yndwyn adfyẅiad neuadIoniad,eithrnÌdgorphwysdra ì'r lluddiedig. Obìegid hyn, amser- òedd adfywiad, neu adloniäd, neu. ddiddanwch, a feddylir wrth yr ymadrodd. Hawdd génym ärfera yr ymadrodd " poethder erlidig- aethau," wrth sôn am orthrymder- au oblegid y gain Oníd cynhenid, ytì ýr un modd yw darlunio di- ddanwch dwyfol dán yr erMdíg- aèthatì hyny, megÿs addoeriad neu adfywiad ? Ac oddiwrth bẃy, neu o ba le y ftîaé y cyfryw adfywiad a chysur yn deilliaw? Oddiwrth Dduw yn ddiau—oddiwrth ei wyn- eb neu ei ŵydd ef, ýr hwn yw frynnon pob daioni. Yri y wreidd- iaith, arWyddoeàd llythyrenol y geiriau yw, oddiwrth wyneb, hyny yw, oddiwrth yr Arglwydd. Wyn- eb yr Arglwydd s'ydd ymadrodd cyíî'redin yn yrYsgrythyr, yn ar- wyddocâu, mewn priodiaith ddwyr- einiol, yr Arglwydd ei hun—. " Wyneb yr Arglwydd sydd yri erbyn y rhai a wnant ddrwg.'* Ps. 34. 1G. 1 Pedr 3. 12. Y ui- ddengys yr ymadrodd hw» yn y M m