Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■' y -GWYLÍEBYBB, MAWRTH, 1830. VmDÌ>IDDAN RHWNG DÎNASYDD A'R GWYLIEDYDD. 4r ei ail ymddangosiad ar Fore Dydd Giryl, Dcwi, atf Mawrth laf, B, A. 1830. DîNASYDD. ■Croesaw adref, Wylicdycid ìiy- «arch, y mae yn dda genyf dy Weled unwaith etto yn dy le priod- *l ar y bore nodedig hwn! GWYLIEDYDD. Diolch it', Ddinasydd, aiil fy íghyfarch mor garedig. DiN.^-Pwy na'th gyfarchai yn 'lawen? am danaf fy hun, galìaf ddywedyd, fy mod yn hiraethu am % weled, o herwydd fy' mod yn ^astad yn cyfrif dy Warcheidwad yn llesol iawn i'r lle\ Gwyl.—Da, yn wir, genyf dy glywed yn dywedyd hyn, oblegid íii wyddwn pa fath dderbyniad a gafwn yn eich plitli arfy.ail ddy- í'odiad. Din.—Er dy ymadaẃiad gwel- Soin yr angenrheidrvv"ydd o'Wyl- iedydd i'n dinas; ac yr wyf o'r farn ýbyddi o hyn alian yn fwy*derbyn- *ol genym nag o'r bìaen. Gwyl.—" Amen, fy nghyfaill, boecl felly y bo.*' Din.—Gan, ynte, ein bod wedi ymgyfarfod ar ammodau mor hedd- ychlon, dyro im' ryw gyfrif o honot dy hun—paham yr ymadew- aist à nyni mor-ddisymmwth? pa MAWRTH, löîiO. le y buost? a pha beth a fuaist yíí ei 'wneuthur? GwyL.—Ilhoddaf aííeb it' ytì éẃyllysgar, ie, yn wir, y mae yn dda genyf gael y cy'íìeusdra hwn i gyílawn hau fy liun; obìegid yr oedcî llaweroedd, yn ddiammaù, yn bârod i í'eio arnaf am gymmeryd fy nghen- nad oddi wrthych (fel y dywedwn) mor ddisÿmmwth. a gadael y dclín- as a'i thrigolion yn ddiwarchod! Din.—ilhaid addef bod rhai yn gogan'u yn dy erb'yn—nad ymddyg- aist „yn hardd tu ag attynt'. 'Ond ýn awr gad im' glýwed dy 'hanès—■ pa le y buaist? ' " Gwÿl.—Mewn byr eiriaü, bu'm yn cysgu'am ryvv enoyd, fel y cafíai í'y aelodau, y rîiai oedd yn liesgâu^ eu cynneíin nertií drachefn. DiN.—Llesgáu! a ydwyt ti yn sôn am lesgedd, a thithau yn Wyl- iedydd! 'Gwyl.—Pa fodd na lesgàwn? A ddichon unrhy w greadür barhau yn ei gyílawn nerth, ac yntau heb ymb'orth? Din.—Ymborth! Á gyfeiri di yr ymadrodd attom ni? a delli di wrth hyn y eyhuddiad yn ein gwynebau ni, na roisom ymborth it'? Gwyl.—Gwnaf, yn ddiofn. Er nad oedd fy ngwasanaeth unrhyw eîw im' fy hun—er nad óedd fy ymgais a'm hwriad ond sicrhau eieíi diogelwch chwi. yn unig, ac er na eheisiais fawr dàl am fý holi dra- fferth, otto, gwedi fy holl oí'al a'iu