Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y G'WYLIEDYDP. MEHE-FIN; 1829. ÖftîAU YSGRYTHYRÔL., Amos iv. 1, " Gwartheg Bamn" —-.Bu pendefigion y dwyrain ym mhob oes yn hyriod am eu gormes -a'n traha anghyfiawn tu ag at ddynion o is-radd, ac un achos o'u hymarferion gormeslyd yw rliysedd anghymmedrol eu gwragedd, yr hwn sydd anhawdd iawn ei fodd- loni. Yn rnannau eraiil ö'r Ys- grythyr cymherir ymddygiad tra- haus-falch gormeswýr i nwyfusedd gWarlheg pasgedig, ac yma, yn ar- bennig, i wartheg Basan, o her- wydd fod yr ardal horino yn rha- gori o barth bras-dyfìant rhyfeddoi èi phorfëydd. Peehod pendeíig-* esau Israei oedd yn sefyll yn hyn; sef, eu bod yn gof'yn gan eu meistr- iaid y cyfry w,ddanteithion costfawr a moethau, y rhai ni allcnt eu caíf- ael iddynt heb orthrymmu y tlawd, ac ysigo yr anghenog. Dywed ymdeithwyr diweddar, fod pen- Uefigesau dwyreiniol etto yn hoffi moethau, dillad gwerthfawr, ac addurniadau euraidd gymmaint, fel na's dichon i'w meistriaid eu boddloni, ac ni ystyriant ddim ar eu cyflwr, neu eu hamgylchiadau. îlhaid yn wastad ymoroi am ddill- ad gwychion newyddion, perarogl- au gẃerthfawr, a phob ryw rysedd a nwyfiant, onidê, ni's boddionir mo honynt. Amos v. 19. " Pwyso ei law ar y pared, ai frathu o särphf'.-rM-y-ùr MEHEFIN, 1829. yeh yí* ýmguddia seirph mewra tyllau ac äg'énau ym muriau tai dwyreiniol. JJrenhin Fersia yn y ddegfed ganrif a ddaethai i ddir- fawr arigen arian, oherwyddei ìiir afradíonedd. Digwyddodd iddo ryw ddydd rodio yn uri o ystafell- oedd y brenhinllys, ile y buasai un o'i elynion gỳnt yn preswylio, a gweiai sarph yn estyn ei phen alian o dwll yn y mur. Gorchymynodd yntau yn ebrwydd chwilío y mur^ a lladd y neidr. 'Pan. agorasant y mur, ni's galierit weled y -neidr, eithr cawsant ddirgelfa lie yr oedd trysor gwerthfawr, yr hwn a osod- asid yno gan ei elyn mewn llawer o goffrau; . ... Gadawer i nî yma ychwanegri, er na pherthyna i ymadrodd y prophwyd, mai arfer gyffredin iawn yn y dwyrain, yw claddu trysorau yn y ddaèar, n'eu mewn tyliau yn hetì adeiladau adfeiliedig, a hyn o herwydd ansicrwydd pob medd- iant dan y llywodraethau tra ar- glwyddiaethol hynny. A chred gy- ffredin y bobl hefyd yw, pa le byn- nag y dirgel gedwir trysorau, bocl sarph wedi ei gadael yno yn geìdwad arnynt. Dilys yw fod y cyfryw gred yn rhwystro i'r bobl hygoeìns chwiiio yn rhy fanylaidd am drys- oraü cuddiedig, megis y pâr i laweroedd ýmddiried eu haur a'u meiiii gwerthfawr i'r cyfryw geidw- aid dycbrynllyd: canys nid an- hawdd yw caíiael y seirph, T. h a