Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GW MAl, 182.9. ORIAU YSGRYTHYROL. Amos iii. 8. " Rhuodd y llew, pwy nidofna?"—Rhuad y llew, pan *o yn chwilio am ysglyfaeth, sydd debyg i swn taranau pellennig; a phan ddadseinir ef gan y creigiau a'r mynyddoedd, yr holl anifeiliaid bychain a ddychrynant, ac a geis- ìant ddiangc ymaith. Gwae i bob creadur a ddaw y pryd hynny i'w gyfarfod. Y cyfryw yw ei nerth, fel y tyrr ei grafangc gefn ceíFyl âg un ergyd, a theflir i lawr ddyn grymmus âg ysgydwad ei gynífon. Pan ddisgyno ar ei ysglyfaeth, ei arfer yw ei ladd yn gyntaf cyn de- chreu ei fwytta. Tyrr ef yn ddarn- au â'i grafangau, a'i ruad yr amser hyn sydd ofnadwy iawn. Amos iii. 12. " Darn o glust." —Ymddengys darn o giust yn beth rhyfedd i'w achub o safn y llew. Ond y mae yn y dwyrain ryw o eifr, y rhai sydd ganddynt glustiau yn droedfedd o hýd, ac yn gyfartal o ran lled. Amos iii. 12. '* Cwrr gwelý."— Arwyddoccâd y gair gwely ymayw, üid yn unig yr hyn a feddylir wrtho yn gyíFredin yn y gwledydd hyn, sef gorweddfa i gysgu arno liw nos; eithr hefyd eisteddle yn y dydd, ar yr hwn yr ymosodai y dwyreinwyr eu hunain yn yr hen amseroedd, ttiegis yn ein dyddiau ninnau. Dy- lai y darllenydd ysgrythyrol gadw yn ei gof yr arferiad deu-ryẅ hyn MAî, 1829. o'r gair gwely yn y Bibl. Y cyf- ry w wely bychan a gyfeirir atto gan yr efengylwyr, Ile y mae Crist yn gorchymyn i'r claf gymmeryd i fynueu gwely, amyned ymaith;, yr hyn ni fuasai yn haẃdd iddynt, pe buasai ý gwelyau dwyreiniol yn debyg i'r eiddom ni. Ar fath o orwedd-faingc y lled-orweddai Crist pan ordeiniodd ei swpper diwedd- af, a dyna yr arfer gyffredin yn ei amser ef, fel y byddai yn hawdd profi. Eithr yn amser y Patriareh- iaid,eistedd a wnaent. Ynydydd- iau presennol, eistedda y Tyrciaid yn groes-goesawg, yn debyg i wniedyddion. Y lle anrhydeddusaf yw y gongl, neu cwrr, fel y dywedir yma; ac ýno y gosoda y gwyr mawrion eu hunain, megis arwydd o'u rhagor- iaeth a'u huchel-radd. Illiydd yr ymdeithydd Russel" yr hanes can- Iynol am yr eistedd-leoedd hyn yn Aleppo: " Ar draws y pen uchaf, a dwy ochr yr ystafelì, gosodir gwaith coed pedair troedfedd o led, a chwe modfedd o uchder; ac ar hwn fatras o'r un led, ac ar y awa- tras orchudd o frethyn llydan, wedi ei addurno âg eirion-weoedd eur- aidd a phlethau, yn cyrhaedd dros- odd at y llawr. Wedi hynny gos- odir ar yr eisteddle yn ago& i'r mur amryw glustogau hiriom a mawrion» wedi eu tynn-lenwi â chodẅm, a'u hardd-wynebu â felfed. Ar ddau yicrf uchaf, neu gonglau, y gwely, y R ........'