Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GWYLIEDYDD. CHWEFROR, 1829. COFIAMT AM ỲR ESGOB HUMPHfREYS, jÍVmser yn ci yspaid diaros sydd yn ein cludo ymaith at yr aneirif îuoedd a aethant o'n blaen. Er cymmaint y gwahaniaeth rhwng dynion yn y fuchedd hon, ètto y mae'r doeth yn mano fel yr an- noeth: onid i'r un tle yr â pawb? Hefyd, y pethau sydd yr awr hon, yn y dyddiau a ddaw, a ollyngir oll dros gof. Wrth ganfod cyf- lawníad o hyn, sef fod gwr ag yd- oedd mor enwog a nodedig yn myned dros gof; ac na welsai ys- grifenydd hyn o gofiant ond braidd grybwyllám ei enw yn Gyttiraeg, er ei fod yn Gymro, tueddwyd ef i an- fon yr hyn a ganlyn i'r Gwyliedydd^ Humphrey Humphreys a anwyd yn yr Hendref Isa', Penrhyn- deudraeth, Plwyf Llanfrothen, Sir Feirionydd, y 24ain o Dachwedd, 1648; ac a fedyddiwyd y Sul can- lynol, sef y 26ain o'r un mis, yn Eglwys Llanfrothen. Efe ydoedd fab hynaf ac etifedd Richard Hum- phreys o'r Hendref, Penrhyn-deu- draeth, Boneddwr, a Margaret, merch Robert Wynn o'r Gesaií Gyfarch, yn Sir Gaernarfon, Ysw. Dygwyd ef i fynu'rai blyhyddoedd yn Ysgol Rydd Croesoswallt, dan nawdd a gofal ei ewythr a'i dad- bedydd Humphrey Wynn, A. M. o Goleg y Drindod, Caérgrawnt, Ficar ac Athraw y lie. Oddiyno, CHWEFROR, 1029, är farwOlacth ei ewythf, sj odd i Ysgol Bangor, Áthraw yr hon ÿdoedd Roger Williams. Yll Chwefror 1665, änfonẅyd ef i Goleg íesu yn Rhydychäin. Yii Ilydref 1669, cymmerodd y radd ó A. B.; a'r haf canlỳnoí gẃnäed ef yn Ysgolhaig oV tŷ hwnnw. Yri Nhachwedd 1670, ordeitíiẅyd ef yn Ddiacon ac Offeiriad gan ỳr Esgob Morgan yni Mangor, a'r uti dydd rhoddwyd iddo Berigloriaeth: Lianfrothen. Ar y 12fed o Fehe- íin, 1672, graddwyd ef yn A. M. ac yn mis Awst canlynol dewis- wyd ef yn Aelod o Goleg ÿr lèsu. Ar y 24ain o Dachwedd yn yr iia flwyddyö, wedi rhoddi o. hono. i fynu Berigloriaeth Llanfrothen, cafodd Bersonoliaeth Trawsfynydd a Llaniestyn. Yn Nhachwedd 1673, Dr; Humphrey Lloyd, yr hwn a ddilynodd y Dr. Morgan yn Esgob Bangor, a'i cymmerodd ëf yn Gapelwr teuluaidd iddo. Ar ỳr 16eg o Dachwèdd, 1680, pan oedd dfe yn B. D. ac yn Aeiod o Goleg lesu, ac yn Ganon Bangor, dyrch- afwyd ef ýn Ddeon yr eglwys honno. Yn y flwyddyn 1689 cymmeródd y radd o p, ì).; ac yn 1689 dyrch- afwyd et11 ^sgpbaeth Bangor; ac od.diyno, yn ylîWyddyri 1701, sym- mudwyd ef i Henffbrdd, lìe y bii farw ar yr 2Öfed o Dachwedíí, 1712, yn y 64ain flwydd o'i oedran,