[AIL GYFBES.] YR ARWEINYDD MI80LYN AT WASANAETH Eglwysi ac Ysgolion Sabbathol y Method- istiaid Calfinaidd yn Sir Aberteifi. ----------------,----1---------------3---0-------.------yi—1-----p_LJ------------" ■' Rhif. 52. EBRILL, 1880. Oyf. V. CYNWYSIAD. TUDAL, Am Berson Crist.—Pen. n. ... ... ... 73 Hyder ... 76 Sancteiddrwydd y Teulu...... ... 80 Yr Hen Sasiwnau......... ... 83 Y Gelfyddyd o Ddarllen......... ... 85 Holiadau ar yr Epistol at yr Ephesiaid • ... 86 Gwers ar Iechyd...... »..... ... 87 Do8barth-Deml Llanddewibrefl...... ... 89 Cyfarfod Misol Gogledd Ceredigion ... 92 Ysgoldy Pontlianychaiarn ...... ... 93 Y Parch. W. Davies, Pontrhydfendigaid ... 94 Ogof Maes Macpelah ......... ... 95 pris OEiiisrioa- ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD (DROS GÍFARFOD MISOL GOGLEDD GEREDIGION) GAN EMMA C. WILLIAM8, 31, HEOL fawr; Ac ar werth gan y Dosbarthwyr pcnodedig yn mhob ardal.