[A1X GYFBES.] g YR ARWEINYDD: | MISOEYN AT WA8ASAETH ^ Eglwysi ac Ysgolion Sabbathol y Method- W istiaid Calnuaidd yn Sir Aberteifi. Ähif. G. MEHEFIN, 1876. Cyf. I. CYNWYSIAD. TlíDAI,. Nodiadau ar Ysbrydoliaeth ... 121 Trefn Duw i wella'r Byd ...... ... 12» Nodiadau Ysgrythyrol......... ... 128 Enwau yr Ysgrifenwyr yn "Yr Auweisydo" Cyntaf............... ... 121» Unigedd............... ... 181 Eglwys Anadnabyddus......... ... 132 Cyfieithad o " Just as I am" ...... ... L33 Moesau'r Wlad............ ... 134 Defnyddioldeb Gorthrymderau...... ... ]3:> Yr Ymwéuad â'r Eglwysi ...... ... 13(J Cyfarfod Misol Gogledd Ceredigion ... ... ]3Í> Tri Göfyniad ......... ... 141 Ystadegau Arianol, &c,.......... ... 142 Adolygiad y Wasg ......... ... 144 np_Gca:s oBnsrXo<3-_ ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD (üKOS Y DDAU GYFARFOD MISOL) OAN EMMA C. WiLLIAMS, HEOL FAWR, íc ar werth yan y Dosborthwÿr pcuodedig yu mhub ardal.