Skip to main content

"HID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEü CHWI." LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WABANAETH Eg/wys/ ac Ysgolion Sabbothoi ) Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PÄRCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PÄRCH. RICHÄRD HÜMPHREYS, LIYERPOOL. HYDEEF, 1910. CYNNWYSIAD. nodiadau cîffredinol.................................... 145 Addtbg a Dysöyblaeth ye Ael-wyd...................... 149 Cbistionogaeth yn ei pheethynas a Chwestiynau Cím- §£i;23fi DEITHASOL. Gan W.íi............................... 151 Gweesi yk Ysgol Sabbothol. Gau y Parch. R. Hughes, Vaìley.................=.......................... 155 gBAEDDOMiAETH—" Ye Iesu a Wylodd." Gan Ap Huwco .. 160 Rhif 214. Cyfres Newydd. Cyf. XVIII. - - PRIS CEIINiOG Cyhoeddedig gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (C'y/.), Caernar/on.