Skip to main content

"NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEü CHWI." LLUSERN CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETB Eg/wysi ac Ysgolion Sabbothol } Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PÄRCH. RICHÄRD HÜMPHREYS, LIYERPOOL. MEHEFIN, 1910. CYNNWYSIAD. NODIADAU ÜTFFREDINOL.................................... 81 Cynllun newydd i weiia Addtsg yr Ysgol Sabbothol. Gan Mr. H. E. Jones, Cemaes.............................. 87 YPrenCrin. Gan Annie E. Hughes...................... 89 Cwestiynau Arholiad Cyfundebol yr Ysgol Sabbothol. . .. 89 """Dyma'r Cwestiwn mawr ddaw adra." Gan Rhydfab, Cemaes, Mon..................-,....................... 90 Ymysg Llyfrau...............>.....**......,............ 91 Gwersi yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R, Humphreys, Liverpool.............. =............................ 92 Er Cof am Mr. John Davies, Shop Eryri, Llanrug. Gan Glan Rhyddallt........................................ 96 Y Buddugwyr yn yr Arholiad Cyfundebol .,............... 96 Rhif 210. Cyfres Newydd. Cyf. XVIII. - - PRIS CEIIMIOG. Oyhoeddedig gan Gwmni y Cyhoeddnvyr\Cymreig (Cyf.), Catrnarftn.