Skip to main content

"NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEü CHWI.' LLUSERN C Y L C H G R A W N MISOL AT WASANAETH Egiẁysi ac Ysgolion Sabbothoi > Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWE'N PÄRRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. RICHARD HÜMPHREYS, LIYERPOOL. EHAGFYB, 1909. CYNNWYSIAD. NODIADAU CîFFREDINOL ................................. ] 93 Teysoeau Canaan. Gan B............................... 199 Ymysg Llyfbau. *Gan B................................. 200 GwERSI YE 1'SGOL SaBBoTIIUL. Y Dosbaeth Tki:anc ..............................\ 202 Y DosBàETH Hynaf ................................ 202 Gan y Panh. R. Humphreys, Liverpool. Blwydd-dal i'e Hen. Gan Ap Huwco, Cemaes, Mon..... 206 Y Wyneb-ddalen a'r Cynhwysiad. Rhif 204. Cyfkes Newydd. Cyf. XVII PRIS CEIIMIOG. Cyhoeddedig gan üiomni y Cyhoed<itvyr Cymreig {Cyf.)t Caernarfon.