Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIFYN DWBL. Ithliad chwarter canrif "r llusern.» 'NID LLAl FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWL' ÜSERN- CYLCHGRAWN MISÖL AT WASANATCTH Egiwysi sc' Ysgol/on Sabbothof f Methodistiaid Caífìna/dd. DAN OLYGIAETH Y PABCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. RICHÄRD HUMPHREYS, LIYERPOOL. I01SrAWK,~Î9Ö97 CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffbedinol ...............................<.. 1 T Pabch. Owrn Pabry, Cemaes (gyda darlun)............. 7 Cyfbbithiaü Hammubabi. Gan y Parch. Wiìliam Pritchard, Pentraeth........... ........................... 8 Jehofah Shalom. Gan Lewis Hughes, Amlweh ;'■';......... 10 Yv Chwabtbr*Cant Obd. Gan y Parch, R. Huniphreys (gyda darhra)................... ...'............. 11 Y Paboh. Jóhn Wllliams, Brynsibnoyn (gyda darlun) ...... 15* DBOHBEUAD TB YsOOL Sut YN RhUDDLAN......------... ----- 16- •'Y Llusebn" a'i Habwyddair. Gan Anthropos (gyda darluu)............................................ 1T SaFONAU YB YSGOL SUL................................. 19- ** Ohwi yw Golbuni y Byd." Gan Ap Huwço..........., 20 Y Diweddah Brifathraw D Charles Dayies, M.A. (gyda darlun).......................................------ 21 YMYSO IìLYFBAU................................*. " O! Mae'b Hen Feibl yn Gband." Gan Alafon darlun) ..................................;.... Cydoan Ddirwestol—*' Awn a Meddiannwn y Wlad. ' ' Gan . Anthropos............................................ 2« Prydfbrthu y Rhai Llbdnais. Gan Einion (gyda darhm).. 27 GwBBBi yb Y8GOL Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Yalley, Mon............................. ....... .... 30 Rhif 193. Cyfres Newydd. Cyf. XVII. - - PRIS CEINIOG. - - Cyhoeddedig gan Gwmni y Cyfioeddwyr Cymreig {Gy/.)t Caemarf&n.