Skip to main content

" NID LLAI FY NGOLEUNI I o'CH GOLEUO CHWI." YLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, AM Y FLWYDDYN 1909. DAN OLYGIAD Y Parch. OWEN PARRY, Cemaes, Môn, a'r Parch. RICHARD HUMPHREYS, Liyerpool. HEN GYFRES - - - Cyf. XXVI. CYFRES NEWYDD - - Cyf. XVII. CAERNARFON: ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN GWMNI Y CYHOEDDWYR CYMREIG (CYF.). 1909.