Skip to main content

MNID LLÀI,FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI." CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETF Egiwysi ac Ysgolion Sabbothoi > Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, BRYNSIENCYN GOBJPHENAF, 1908. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffbedinol .................................. 97 Y Bttgail Da. Gan Ap Huweo ........................ 102 Y BiG a'e Rhaw. Gan y Parch. William Pritchafd, Pentraeth 103 Nodiadatt ae Ddttwinyddiaeth ehai o beif hymnatt Cymbtt. rv. Gan y Parch. D. R. Griffith, Caernarfon............ 105 Cesglwch y Bbiwfwyd Gweddill ........i............. 107 Gweesi ye Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R, Hughes, Valley, Mon ........................................ 108 LtYFBATT NeWYDDION ................................ 104 112 Rhif 187. Cyfbbs Newydd. Cyf. XVI. - - PRIS CEINIOG. - irgraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymrtig (Cyf.), Caernarfon.