Skip to main content

"MID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH COLEUO CHWI.W .LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol > Methodistiaid Calfinaidd. ' DAN OLYGIAETH Y w PARCH. OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'p PÄRCH. JOHN WILLIAMS, BRYNSIENCYN MAWETH, 1908. CYNNWYSIAD NöDlADAÜ CyFFREDINOL.................. ..... .". 33 A. yw y Credadyn yn Ddau Fab '? Gan y Parch. H. . Williams, Amlwch.....:t..................... 37 Daniel Rowlands, Llangeìtho .......'.............. 38 Cyfiawnder Crist. Gan y Parch. Hugh Hughes, Bryn'refail.............. .................. 40 Ysgol Pontyforyd. Gan y Parch, Williani Pritchard, Pentraeth .......v.*...:.....--------........ 43 Llyfrau Newyddion............................. 45 Gwersi yr Ysgol Sabbothol................ ........ 46 YDdiweddar Mrs. Edwards, Tanyfbon. Gan Rhydfab 48 Rhif 183. Cyfbes Newydd. Cyf. XVI. - - PRJS CEINIOO. - - Argraffwyd' gan Gwrrmi y Cyhoeddwyr Gymräg {Gyf.), Gaernarf&n.