Skip to main content

LLUSERN'- Egiwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PÄRCH. OWEN PÄRRY, CEMAES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, BRYNSIENCYN RHAGFYR, 1907. CYNNWYSIÀD Nodiadaü Cyffredinol......................___ 177 Cynghor i Flaenoriaid. Gan y Parch. John Williams, Llangeftii....... ........................ 18X Gwersi yr Ysgol Sabbothol. .... ............. 184 Y Gwyrthiol mewjí Crefydd. iii. Gan Mr. Job Owen, Llanberis. . I........................... 189 Y Wyneb ddalen a'r Cynwysiad. Rhif 180. Cyfres Newydd. Cyf. XV. - ~ PRIS CEINIOG Argraffwyd yan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (Cyf.)t Caemarfon.