Skip to main content

"NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO OHWI." LLUSERN: CYLCHCRAWN MISOL AT WA8ANABTB Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y '" PARCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, BRYNSIENCYN. HYDREF, 1907. CÝNNWYSIAD Nodiadau Cyffredínol.......................... . 145 Caredigrwydd a Thynèrwch...................... 149 Yr Eglwys a Dirwest. Gan Mr. Lewis Morris, CefnhÌT, Pentraeth........................... 150 Nerth Düw a'i Ras. Gan R J............... 151 Y Gwyrthiol mewn Crefydd. Gan Mr. Job Owen, Llanberis................................. 152 Gwersi yr Ysgol Sabbothol....................... 154 Marwolaeth y Parch. John Roberts, Taihen......... 158 Yr Iesu yn Llys Pilat. Gan Griffith Davies, Bryn- croes, Lleyn................................. 159 Llyfratj Newyddion. ..-----...................... 159 Geirwiredd.......................•.............. 160 Rhif 178. Cyfres Newydd. Cyf. XV. - PRIS CEINIOG. - - Argrafwyd gan Qvrtnni y Cyhotddwyr Cymreig (Cy/.), Caernar/on.