Skip to main content

"NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI." LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL Egíwysi ac Ysgoìion Sabbotho/ y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, BRYNSIENCYN. AWST, 1907. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffredinol .......... ................. 113 Llyfrau , Newyddion........................ ;..... 116 Ail Briodas John Elias. Gan y Parch. William Prichard, Pentraeth.......................... 117 Cenedlgarwch Paul. Gan Ap Huwco, Cemaes, Moir. 119 ftOBERT MORRISON : CENHADWR PROTESTANAIDD CYNTAF China. Gan y Parch. J. H. Williams, Llangefni 120 Gwersi yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. E. Hughes, Yalley, Mon ..... .-.'........____.............;. ' 124 Rhif 176. Cyfres Newydd. Cyf. XV. - - PRIS CEINIOG. - - Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (Cyf.), Caernarfm.