Skip to main content

«NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI» LLUSERN: CYLCHGRAWN' MISOL AT WASANAETH Eg/wysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PÄRRY, CEMÄES, IÍON, a'r PARCH. JOHN WILLIÄMS, BRYNSIENCYN. MEHEFIN, 1907. CYNNWYSIAD. NODIADAU CYFFREDINOÌ........................... 81 Adgofion. VII. Dr. JoHn Hughes................ 85 LlYFRAU Newyddion.............................. 88 Cyfarwyddiadau i Athrawon yr Ysgol Sul. Gan Mr. Hugh Owen, C.S., Llansadwrn .......... 89 Gwersi yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Valley, Mon...............------............ 91 Myn'd a Dod. Gan Ap Huweo, Cemaes, Mon. ___ 96 Rhif 174. Cyfres Newydd. Cyf. XV. PRIS CEIIMIOG. - - Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (Cyf.), Caernär/on.