Skip to main content

"NID LLAl FY NGOLEUNI I O'CH GOLEÜO OHWI." LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y yj PARCH. OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIÄMS, BRYNSIENCYN. MAI. 1907. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffredinol.......................... 65 Adgofion. vi. Y Parch. Owen Thomas, D.D..... 68 " Y Perygl o Abfer Gwin Meddwol yn Swper yr Arglwydd.': iii. Gàn Mr. Hugh Owen ...... 70 Y Sabbath .................................. 71 Jaìob Behmen................................... 72 Breuolder Bywyd. Gan John Roberts, 1785 ...... 75 Gwersi yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Yalley, Mon..........................-----.. 75 Llyfrau Newyddion -----........................ 80 Rhif 173. Cyfres Newydd. Cyf. XV. - - PRIS CEIIMIOG. Argraffwyd guu Gwmui y Cyìwtüdwyr Cymrtiy {Cyf), Cuernarfon.