Skip to main content

"NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI." ìg Xlu$ern: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. AM Y FLWYDDYN 1907. DAN OLYGIAD Y Parch. OWEN PARRY, Cemaes, Mon, a'r Parch. J. WILLIAMS, Brynsiencyn. HEN GYFRES - - - Cyf. XXIV. CYFRES NEWYDD - Cyf. XV. CAERNARFON: ARGRAPHWYD A CHYIIOIDDWYD GAN GWMNI Y CYHOEDDWYR CYMREIG [c\ F. I907.