Skip to main content

Rhte Í67. Cyfees Newydd. Cyf. XÎT. HID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI." Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfina/dd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PÄRRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. TACHWEDD, 1906. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffrediìíol..................................... 161 Tadolaeth Duw. Gan ÿ Parch. H. Williams, Amlwch .......... 163 Adgofion. ii. Bechgyn Tan y Castell ..................... 166 Dysgu Byw. ii............................................... 16& Gweesi ye Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Llanfaethlu ........................................ 172 Diwygiad '89. Gan H. E. Jones, Cemaes ..................... 174 Llyfeau Newyddion........................................ 176 'tfS'tNSSSSW PRIS CEINIOG. tswtwwwy Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (Cyf.), yn Swyddfa'r " Oenedl" Caernarfon. i