Skip to main content

Rhif 163. Cyfres Newydd. Cyf. XIV. "NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEÜO CHWI." Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETfl Egiwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LÌYERPOOL. GORFFENAF, 1906. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffbedinol..................................... 97 pa fodd i wneyd yk ysgol sabbothol yn fwy o allu i foesoli a chrefyddoli ei Deiliaid. Gan Mr' J. W. Griffîth, Nebo 101 Gwersi yr ;Ysgol ^Sabbothol. - ,Gan y Parch. R Hughes, Llanfaethlu . j^A^l:H .~.^v,........................ 103 Perthynas Ffyüd yng Ngheist a Bywyd S^nctaidd. Gan Mr. R. JefFreys, Caernarfon ................................ 108 " Can y Caniadau." Gan Rhuddlad .......................... 110 Yr Abholiad? Cyfundebol—Adroddiad yr Arholwyr ........... 111 Llyfrau Newyddion........................................ 112 PRIS CEINIOG. Argroffwyd gan Gwmni y Cyhoedduyr Cymreig (Cyf.), yn Su-yddfa'r (i Genedl" Caernarfon. î -Wk^ '€§£.------_-------------------------