Skip to main content

Ehtf 162. Cyfres Newyd». Cyf. XIV. * "NID LLAI FY NGOLEÜNI I O'CH GOLEüO CHWI." LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT -WASANAETH Eg/wysi ac Ysgolion Sabbotho/ y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OW£N PARRY, GEMAE8, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. MEHEFIN,, 1906. â - . - ^ CYNNWYSIAD. NODIADAII GYWmpmOL............. N efol Duep. Gan Mechellydd Mon. ........'.'............. 80 "-LU lt"Bkibl ŵ eiîí Haddysc Dyddiol. Gan' v ParcL R R , - . tfughes, li.A.................;..................... ^ í.lvjìi vr Newyddion............ I; GWERSl YR YsGOL SaBBOTHOL. 01 LlanLtWr .. ÌBB0IH01' £" 5' ParCh' E- *"*»»• Perthyjîas Ffydd yng Nghrist a Hywyd Saîí R. Jeffreys, Caernarfon ctaidd. Gan Mr. 92 95 PRIS CEINIOG. Ârgraffwyd gan öwmni y Cyàoed Cymreig (Çyf.), yn Swyddfä'r "Geriedl,"' Caemarfon.