Skip to main content

Jf« n it' RHIP 160. CyíTUES NEWYDD. Cyf. XIV. "MID LLÄI FY IIGOLEÜHI I O'CH GOLBÜO CHWI." Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL ,AT WASARAETB Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PÄRCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r parch. john williäms, liyerpool. EBRILL, 1906. . CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffbedinol..................................... 49 Dyled Beibdd i'w Gilydd. Gan y Parch. T. Charles Williams, M.A. 54 Em Pobl Ieuainc. Gan y Parch. R. R. Hughes, B.A........... 55 Gwebsi yb Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Llanfaethlu ............................................ 58 Y DULL MWYAP EFFEITHIOL I GYFBANU ADDYSG YN EIN HYSGOLION Sabbothol. Parhad. Gan Mr. H. Parry-Williams, Rhyd-ddu 6& Llyfbau Newyddion......................... .............. 64 PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig (Cyf.), yn Swyddfa'r u Oemdl," Caernarfon.