Skip to main content

*zr?i/wst~vK>*t ~ ^ gö Ehi» 159. Cyfres Newydd. Cyf. XIV. "HID LLAI FY HGOLEUfcl I O'CH GOLEÜO CHWI." Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT If A8ANAETH £g/wys/ ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PABGH. OW£N PARRY, CEMAES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. MAWRTH, 1906. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffredinol..................................... 33 "Tueddiadau Drygionus yr Oes a'r Moddion Goreu i'w Gwrthweithio." ' Gan H. E. Jones .................. 38 Gwersi yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. R. Hughes, Llanfaethlu.......................................... 42 Perthynas y Gair ag Iachawdwriaeth y Byd. Gan William Williams, Bryn Afan, Aberystwyth............„........... 43 Diolchgarwch. G. GrifBth, Bryncroes, Lleyn .................. 46 Y DüLL MWYAF EFFEITHIOL I GYFBANÜ ADDYSG YN EIN HYSGOLION Sabbothol. Gan Mr. H. Parry-Wilüams, Rhyd-ddu ...... 47 Llyfrau Newyddion....................................... 48 ^...............^,.................^IWbW PRIS CEINIOG. Argraffuyd gan Gwmrti y Cyhoedduyr Cymreig (Cyf.), yn Suyddfa'r " Genedl" Caernarfon. i