Skip to main content

ì' .■ , -w /1 ^/-ryt^w • ' ^ !• "^ u '- Rhì* 157. Cyfbjês Newydd. Cyf. XIV. "YID-LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI. Y LLUSERN CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB ft/nyí/ ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PÄRCH. OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'r parch. john williäms, liyerpool. IONAWR, 1906. CYNNWYSIAD. NODIADAD CyFFRED1.XOL................................... ] Düwinyddiaeth y Diwygiad. Gan y Parch. R. R. Hughes, B.A., 6 Preseb Bethlehem. Gan W. Jones (Frochas), Pwllheli ........ 8 GWEESI YR YSGOL SABBOTHOL ................................. 9 Pebthynas y Gair ag Iachawdwriaeth y Byd. Gan W. Williams, Aberystwyth ............................. 15 Llyfrau Newyddion....................................... 15 :-»".^W»«»». «.*■»«. «.«»«." PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreíg (Cyf.\ yn Swyddfa'r " Genedl," Caernarfon. 4