Skip to main content

w «* ' «■•■V r\*f Rhi* 155. Cyfres Newydd. Cyf. XIII. "NID LLÀI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEÜO CHWI." Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETB Eg/wysi ac Ysgo/ion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y PARGH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. TACHWEDD. 1905. CYNNWYSIAD. NoDlADAU CyFFREDISTOI...................................... 1 61 Mk. Hugh Williams, Pant y Saek, Mon. Gau y Parch. Jolm Roberts, Tabernacl.................................... 165 Y Ffyxox. Gan Rhydfab.................................. 168 Gwebsi yk Ysool Sabbothol ...................................169 Y Wybodeeth Newydd..................................... 175 "Cofia fi pan ddelych i'th deyrnas." Rhyddfab............. 176 Llyfrau Newyddion........................................ 17<> PRIS CEINIOG. A, ,•/'!' A 1% Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoedduyr Cymreig (Cyf), yn Swydäfa'r " Gmedl" Caernarf&n.